2015.
Božanska obilježja Isusa Krista – krotak i ponizan
kolovoza 2015


Poruka za kućno posjetiteljstvo, kolovoz 2015.

Božanska obilježja Isusa Krista: krotak i ponizan

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite spoznaju o tome što podijeliti s drugima. Kako će razumijevanje Spasiteljevog života i poslanja povećati vašu vjeru u njega i blagosloviti one o kojima brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija posjetite: reliefsociety.lds.org.

Vjera, obitelj, potpora

Isus je rekao: »Tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, a starješina kao poslužnik. Tko je veći, onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji služi? Zar ne onaj koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao poslužnik« (Luka 22:26–27).

»Spasitelj je naš savršen primjer moći poniznosti i podložnosti. Naposljetku, njegovo predavanje svoje volje Ocu je dovelo do najvećeg, čak i najmoćnijeg, događaju u cijeloj povijesti. Možda su jedne od najsvetijih riječi u Svetim pismima: ‘Neka ne bude moja, nego tvoja volja’ (Luka 22:42).«1

Kao učenici Isusa Krista uvijek nastojimo biti poput njega. »Krotkost je za nas bitna kako bismo postali više poput Krista,« rekao je starješina Ulisses Soares iz Sedamdesetorice. Bez te krotkosti nećemo moći razviti ostale važne vrline. Biti krotak nipošto ne znači slabost, ali znači ponašati se dobrostivo i pristojno, pokazujući snagu, mir, zdravo samopoštovanje i samokontrolu.«2 Dok radimo na razvijanju ove osobine, pronaći ćemo da »ponizno podlaganje naše volje Očevoj donosi osnaženje od Boga – moć poniznosti. To je moć suočiti se sa životnim nevoljama, moć mira, moć nade, moć srca punog ljubavi i svjedočanstva o Spasitelju Isusu Kristu te moć otkupljenja.«3

Dodatni stihovi iz Svetih pisama

Matej 26:39; Ivan 5:30; Mosija 3:19; Helaman 3:35

Iz Svetih pisama

Jedan od najslađih i najsnažnijih trenutaka Kristovog poslanja je bio kada je oprao noge svojim učenicima. »Ustane od večere, skine ogrtač, uzme ubrus i njime se opraše. Zatim ulije vode u posudu za pranje te počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim bijaše opasan« (Ivan 13:4–5).

Kada je Spasitelj pokazao svoju uredbu, učenici su mogli biti obuzeti time da njihov Gospodin i Učitelj kleči pred njima i vrši krotku službu. Isus je tada objasnio lekcije koje je htio da oni i svi mi naučimo:

»Dakle, ako ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge, i vi ih morate prati jedan drugomu.

Dao sam vam primjer, da i vi činite kako ja učinih vama« (Ivan 13:14–15).

Napomene

  1. Richard C. Edgley, »The Empowerment of Humility«, Liahona, studeni 2003., 99.

  2. Ulisses Soares, »Be Meek and Lowly of Heart«, Liahona, studeni 2013., 9.

  3. Richard C. Edgley, »The Empowerment of Humility«, 99.

Razmotrite sljedeće

Kako nam krotkost može pomoći voljeti poput Spasitelja?