2015
Chủ Tịch Monson Kêu Gọi Phải Có Can Đảm
Tháng 2015


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Chủ Tịch Monson Kêu Gọi Phải Có Lòng Can Đảm

Hình Ảnh
diamond shape made up of fish with one orange fish in the center of black fish.

Tranh minh họa của iStock/ Thinkstock

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nhận xét rằng chúng ta hầu như luôn luôn được kêu gọi để lựa chọn điều này hay điều khác.

Ông khuyên dạy rằng để lựa chọn khôn ngoan, chúng ta cần lòng can đảm—“lòng can đảm để nói không, và lòng can đảm để nói có. Những quyết định quả thật xác định vận mệnh.”1

Trong các đoạn trích dẫn sau đây, Chủ Tịch Monson nhắc Các Thánh Hữu Ngày Sau nhớ rằng họ cần can đảm để đứng bênh vực lẽ thật và sự ngay chính, để bảo vệ điều họ tin tưởng, và đối đầu với một thế giới đang chối bỏ các giá trị và nguyên tắc vĩnh cửu.

Ông nói: “Lời kêu gọi phải can đảm liên tục đến với mỗi người chúng ta.” “Điều đó đã từng như vậy và sẽ luôn luôn là như vậy.”2

Lòng Can Đảm Mang Đến Sự Chấp Thuận của Thượng Đế

“Chúng ta đều sẽ phải đối đầu với nỗi sợ hãi, trải qua sự chế giễu, và gặp chống đối. Chúng ta—tất cả chúng ta—hãy có can đảm để chống lại sự đồng lòng của đám đông, can đảm để bênh vực cho nguyên tắc của mình. Lòng can đảm, chứ không phải thỏa hiệp, sẽ được Thượng Đế chấp thuận. Lòng can đảm trở thành một lối sống và một đức tính hấp dẫn khi nó được xem không những là sự sẵn lòng để chết trong vinh dự, mà còn là quyết tâm để sống đúng đắn. Khi tiến bước, cố gắng để sống theo lối sống chúng ta nên sống, chúng ta sẽ chắc chắn nhận được sự giúp đỡ từ Chúa và có thể tìm thấy sự an ủi trong lời nói của Ngài.”3

Chịu Đựng với Lòng Can Đảm

“Kiên trì chịu đựng có nghĩa là gì? Tôi thích định nghĩa này: chịu đựng với lòng can đảm. Lòng can đảm có thể là cần thiết để các anh chị em tin; đôi khi các anh chị em sẽ rất cần phải vâng lời. Điều đó gần như chắc chắn là cần thiết khi các anh chị em kiên trì cho đến ngày các anh chị em qua đời.”4

Có Can Đảm để Bênh Vực Lẽ Thật

“[Cầu xin] cho các anh chị em có can đảm để cương quyết bênh vực cho lẽ thật và sự ngay chính. Vì khuynh hướng trong xã hội ngày nay càng ngày càng chối bỏ các giá trị và nguyên tắc Chúa đã ban cho chúng ta, nên các anh chị em sẽ hầu như chắc chắn cần phải bênh vực điều mà các anh chị em tin tưởng. Sẽ là khó khăn cho anh chị em chống lại những lời chế nhạo từ những người thách thức đức tin của anh chị em trừ khi cội rễ chứng ngôn của các anh chị em đã được lớn mạnh,” Khi được lớn mạnh, chứng ngôn của các anh chị em về phúc âm, về Đấng Cứu Rỗi, và về Cha Thiên Thượng sẽ ảnh hưởng đến tất cả những gì các anh chị em làm trong suốt cuộc sống của mình.”5

Chúng Ta Cần Có Can Đảm về Phương Diện Thuộc Linh và Đạo Đức

“Các thông điệp được mô tả trên truyền hình, phim ảnh, và các phương tiện truyền thông khác [ngày nay] rất thường đối lập trực tiếp với điều mà chúng ta muốn con cái của mình chấp nhận và trân quý. Trách nhiệm của chúng ta không chỉ giảng dạy cho chúng phải vững mạnh nơi tinh thần và giáo lý mà còn giúp chúng giữ được như vậy, bất kể các lực lượng bên ngoài mà chúng có thể gặp phải như thế nào chăng nữa. Điều này sẽ cần có nhiều thời gian và nỗ lực về phần của chúng ta—và để giúp đỡ người khác, bản thân chúng ta cần can đảm về mặt tinh thần và đạo đức để chống lại điều xấu xa chúng ta thấy từ mọi phía.”6

Cầu Xin Cho Chúng Ta Luôn Luôn Can Đảm

“Trong cuộc sống hằng ngày, đức tin của chúng ta gần như không thể nào tránh khỏi bị thử thách. Sẽ có những lúc chúng ta có thể thấy bản thân bị những người khác vây quanh và bị thuộc vào nhóm thiểu số hay thậm chí đơn độc đứng trước điều có thể chấp nhận và điều không thể chấp nhận được. …

“Cầu xin cho chúng ta luôn luôn dũng cảm và sẵn sàng bênh vực cho điều mình tin, và nếu phải đứng một mình trong khi làm như thế, thì cầu xin cho chúng ta làm như vậy một cách dũng cảm, được củng cố bởi sự hiểu biết rằng trong thực tế chúng ta không bao giờ cô đơn một mình khi đứng với Cha Thiên Thượng.”7

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Ba Điều Lựa Chọn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 67, 68.

  2. Thomas S. Monson, “Lời Kêu Gọi Phải Can Đảm,” Liahona, tháng Năm năm 2004, 55.

  3. Thomas S. Monson, “Hãy Vững Lòng Bền Chí,” Liahona, tháng Năm năm 2014, 69.

  4. Thomas S. Monson, “Tin Tưởng, Vâng Lời và Kiên Trì Chịu Đựng,” Liahona, tháng Năm năm 2012, 129.

  5. Thomas S. Monson, “Cầu Xin Cho Các Anh Chị Em Có Can Đảm,” Liahona, tháng Năm năm 2009, 126.

  6. Thomas S. Monson, “Ba Mục Tiêu để Hướng Dẫn Các Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, 118–19.

  7. Thomas S. Monson, “Dám Đứng Một Mình,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, 60, 67.