Saturs
    Footnotes

    Liahona, 2014. gada oktobris

    Vai vari atrast šajā izdevumā apslēpto Liahonu? Mājiens: Kad ir pats labākais laiks kalpošanai?

    Uz vāka

    Uz priekšējā vāka: Lesa Nilsona fotouzņēmums. Priekšējā vāka iekšpusē: Metjū Reijera fotoilustrācija.