De beste tijd om een boom te planten
  Footnotes

  Boodschap van het Eerste Presidium

  De beste tijd om een boom te planten

  President Dieter F. Uchtdorf

  In het oude Rome was Janus de god van het begin. Hij werd vaak met twee gezichten afgebeeld — een terugkijkend op het verleden en een ander dat vooruit naar de toekomst kijkt. In sommige talen werd de maand januari naar hem vernoemd, omdat het begin van het jaar een tijd van bezinning en planning was.

  Duizenden jaren later worden er in vele culturen met nieuwjaar nog steeds goede voornemens gemaakt. Het maken van goede voornemens is gemakkelijk — het is wat anders om je eraan te houden.

  Een zekere man had een lange lijst voornemens opgesteld en voelde zich vrij goed over zijn vooruitgang. Hij dacht: tot nu toe eet ik gezond, heb ik mijn geduld niet verloren, leef ik binnen mijn budget en heb ik geen enkele keer geklaagd over de hond van de buren. Maar het is vandaag 2 januari, de wekker is net afgegaan en ik moet opstaan. Ik heb een wonder nodig om dit vol te houden.

  Opnieuw beginnen

  Een frisse start is ongelooflijk hoopgevend. Ik veronderstel dat ieder van ons ooit wel eens met een schone lei heeft willen beginnen.

  Ik vind een nieuwe computer met een schone harde schijf geweldig. Hij werkt een tijdje zonder problemen. Maar na enkele dagen of weken worden er steeds meer (al dan niet gewenste) programma’s op geïnstalleerd. Uiteindelijk werkt de computer minder snel en heeft hij meer tijd nodig om dezelfde processen uit te voeren. Soms voert hij ze zelfs helemaal niet uit. Zelfs het opstarten van de machine kan moeizaam verlopen, omdat de harde schijf vol rommel en digitale restanten staat. Soms rest ons niets anders dan de harde schijf te formatteren en opnieuw te beginnen.

  Wij kunnen op vergelijkbare wijze vol zijn van angst, twijfel en schuldgevoelens. We kunnen onder onze (al dan niet moedwillige) fouten gebukt gaan, zodat het moeilijk wordt om te doen wat we zouden moeten doen.

  In het geval van zonde bestaat er een geweldig formatteringsproces, namelijk bekering. Dat laat ons toe onze interne harde schijf op te schonen en de rommel die ons hart bezwaart op te ruimen. Het evangelie toont ons hoe we onze ziel van zonde kunnen reinigen en weer nieuw, rein en onschuldig als een kind kunnen worden door de wonderbaarlijke en barmhartige verzoening van Jezus Christus.

  Soms worden we door andere zaken afgeremd, waardoor er onproductieve gedachten en daden ontstaan en we niet in actie komen.

  Het beste in ons naar boven halen

  Het is goed om doelen te stellen. We weten dat hemelse Vader ook doelen stelt. Hij heeft immers gezegd dat het zijn werk en zijn heerlijkheid is om ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39).

  Onze persoonlijke doelen kunnen het beste in ons naar boven halen. Uitstel is echter een van de zaken die het moeilijk maken om onze voornemens vol te houden. We stellen het begin soms uit, wachten op het juiste ogenblik de eerste dag van het nieuwe jaar, het begin van de zomer, wanneer we als bisschop of ZHV-presidente geroepen worden, wanneer de kinderen naar school gaan of wanneer we met pensioen gaan.

  U hoeft geen uitnodiging te krijgen om aan uw doelen te beginnen. U hoeft niet te wachten op toestemming om de mens te worden die u kunt worden. U hoeft niet te wachten op een uitnodiging om in de kerk te dienen.

  We kunnen jaren van ons leven verkwisten door te wachten tot we gekozen worden (zie LV 121:34–36). Maar dat is een verkeerde veronderstelling. U bent al gekozen!

  Ik heb in mijn leven nachten wakker gelegen van problemen, zorgen of verdriet. Maar hoe donker de nacht ook is, ik put altijd kracht uit deze gedachte: ’s ochtends zal de zon opkomen.

  Elke nieuwe dag is er een nieuwe dageraad — niet alleen voor de aarde, maar ook voor ons. En die nieuwe dag is ook een mogelijkheid voor een nieuw begin.

  Maar wat als we falen?

  Soms houdt angst ons tegen. We kunnen bang zijn dat we falen, slagen, vernederd worden, dat het succes ons zal veranderen of dat het onze dierbaren zal veranderen.

  En dus wachten we. Of geven we het op.

  We moeten ons bij het stellen van doelen ook realiseren dat, toch zeker in het begin, niet alles van een leien dakje zal gaan. We moeten ons hier niet door laten ontmoedigen, maar er juist kracht uit putten, omdat dit de druk van het volmaakt moeten zijn, wegneemt. We houden er vanaf het begin rekening mee dat we wellicht een keer de plank mis zullen slaan. En als we dat in ons achterhoofd houden zal de klap minder hard aankomen.

  Als we met die instelling met onze doelen omgaan, hoeft tegenslag ons niet vleugellam te maken. Zelfs al behalen we het gewenste doel niet, dan nog zullen we een flink stuk zijn opgeschoten op de weg die naar ons doel toeleidt.

  En dat is erg belangrijk.

  Ook al is de eindbestemming nog lang niet in zicht, de reis op zich zal ons sterker maken dan we waren.

  Nu is de beste tijd om te beginnen

  Een oud spreekwoord luidt: ‘De beste tijd om een boom te planten is twintig jaar geleden. Nu is de op één na beste tijd.’

  Het woord nu heeft iets moois en hoopvols. Er gaat bezielende kracht uit van het feit dat we, als we er voor kiezen nu de beslissing te nemen, meteen voorwaarts kunnen gaan.

  Nu is de beste tijd om te beginnen aan de ontwikkeling van de persoon die we uiteindelijk willen zijn — niet alleen over 20 jaar, maar ook in alle eeuwigheid.

  Lesgeven met deze boodschap

  President Uchtdorf verklaarde dat we er juist kracht uit kunnen putten als we onze doelen niet in een keer verwezenlijken. ‘[…] Ook al is de eindbestemming nog lang niet in zicht, de reis op zich zal ons sterker maken dan we waren.’ Vraag de gezinsleden ervaringen te vertellen waarin ze meer leerden van wat er op hun pad kwam dan van de aankomst, zoals een diploma behalen of een onderscheiding ontvangen.

  Foto iStockphoto/Thinkstock