Innehåll
  Footnotes
  Theme

  Innehåll

  Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ser templet som Herrens hus — den heligaste platsen på jorden. I det här häftet hittar du nyttig information om templens ändamål och hur viktiga de är, och även hur evigt betydelsefulla förrättningarna är som utförs där.

  Häftet finns på Internet på temples.lds.org

  Templet i Köpenhamn. Invigt den 23 maj 2004.

  Templet i Adelaide, Australien. Invigt den 15 juni 2000.

  Omslagets framsida: Salt Lake-templet. Invigt den 6 april 1893.

  Omslagets baksida: Templet i Portland, Oregon, USA. Invigt den 19 augusti 1989.