Saturs
  Footnotes

  Saturs

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi uzskata templi par Tā Kunga namu — vissvētāko vietu uz Zemes. Šajā brošūrā jūs atradīsit noderīgu informāciju par tempļu nolūku un nozīmīgumu un par tur veikto priekšrakstu mūžīgo nozīmību.

  Šī brošūra ir atrodama tiešsaistes vietnē temples.lds.org.

  Kopenhāgenas Dānijas Templis. Iesvētīts 2004. g. 23. maijā.

  Adelaidas Austrālijas Templis. Iesvētīts 2000. g. 15. jūnijā.

  Priekšējais vāks: Soltleikas Templis. Iesvētīts 1893. g. 6. apr.

  Aizmugurējais vāks: Portlendas Oregonas Templis. Iesvētīts 1989. g. 19. aug.