Liahona, Pebrero 2009
  Footnotes

  Liahona, Pebrero 2009

  Tingnan mo kung mahahanap mo ang Ukranian CTR ring na nakatago sa isyung ito. Piliin ang tamang pahina!

  Sa pabalat

  Harapan: Adan at Eva, ni Douglas Fryer. Likuran: Nagpakita ang Panginoon kay Abraham, ni Keith Larson.

  Pabalat ng Ang Kaibigan

  Paglalarawan ni Laureni Ademar Fochetto.