Church History
Estonia: Additional Information
previous next


Estonia: Additional Information

  • Finland Helsinki Mission. Valkeus, vols. 42–49, 1991–97.

  • Garr, Arnold K. “Mormon Pioneers in Communist Estonia, 1989–90.” In Donald Q. Cannon and Brent L. Top, eds., Regional Studies in Latter-day Saint Church History: Europe. Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2003, 169–83.

  • Jõgi, Kadri. “Kirik Eestis 25—kokkuvõte ajaloost ajavahemikul 1990–2015.” Liahona (Estonian), Oct. 2015, 11–12.

  • Mehr, Kahlile B. Mormon Missionaries Enter Eastern Europe. Provo, Utah: Brigham Young University Press, 2002.

  • Tikk, Hiie. “Minu pöördumise lugu.” Liahona (Estonian), Apr. 2014, 17–18.

  • Timakov, Mari. “Eestikeelse Mormoni Raamatu saamislugu.” Liahona (Estonian), Apr. 2000, 1–3.

  • Tšekmarjov, Sergei. “Südame vägev muutus.” Liahona (Estonian), Oct. 2015, 16–17.