ฝ่ายประธานสูงสุด

Russell M. Nelson
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
Dallin H. Oaks
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
Henry B. Eyring
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

โควรัมอัครสาวกสิบสอง

M. Russell Ballard
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
Jeffrey R. Holland
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
Dieter F. Uchtdorf
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
David A. Bednar
เดวิด เอ. เบดนาร์
Quentin L. Cook
เควนทิน แอล. คุก
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
Ronald A. Rasband
โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
แกรีย์ อี. สตีเวนสัน
เดล จี. เรนลันด์
เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
ยูลิซีส ซวาเรส
อูลิส์เสส ซวาเรส

  A

  Silvia H. Allred


  B

  M. Russell Ballard


  Julie B. Beck


  David A. Bednar


  C

  Douglas L. Callister


  Spencer J. Condie


  Mary N. Cook


  Quentin L. Cook


  Claudio R. M. Costa


  LeGrand R. Curtis Jr.


  D

  Ann M. Dibb


  E

  Richard C. Edgley


  Henry B. Eyring


  F

  Enrique R. Falabella


  G

  Christoffel Golden Jr.


  Walter F. González


  H

  Robert D. Hales


  Donald L. Hallstrom


  Keith K. Hilbig


  Gordon B. Hinckley


  Jeffrey R. Holland


  J

  Daniel K Judd


  K

  Erich W. Kopischke


  L

  Cheryl C. Lant


  Larry R. Lawrence


  M

  Thomas S. Monson


  N

  Russell M. Nelson


  O

  Dallin H. Oaks


  P

  Boyd K. Packer


  Kevin W. Pearson


  L. Tom Perry


  Bruce D. Porter


  R

  Ronald A. Rasband


  S

  Richard G. Scott


  Steven E. Snow


  T

  Michael John U. Teh


  Octaviano Tenorio


  Barbara Thompson


  U

  Dieter F. Uchtdorf


  W

  Joseph B. Wirthlin


  Z

  Claudio D. Zivic


  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง


  วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ


  อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท


  แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน


  คลาร์ก จี. กิลเบิร์ต


  อัลเฟรด คยุนกู


  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน


  เครก ซี. คริสเต็นเซ็น


  คิม บี. คลาร์ก


  ดอน อาร์. คลาร์ก


  โซนี แอล. คอช


  บอนนี่ เอช. คอร์ดอน


  วาเลรี วี. คอร์ดอน


  เจ. เดฟน์ คอร์นิช


  ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์


  อาห์หมัด เอส. คอร์บิตต์


  แทด อาร์. คอลลิสเตอร์


  คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา


  วาควิน อี. คอสตา


  เจราลด์ คอสเซ


  มิลตัน คามาร์โก


  เครก เอ. คาร์ดอน


  บรูซ เอ. คาร์ลสัน


  แมทธิว แอล. คาร์เพนเทอร์


  วอน จี. คีทช์


  คาร์ล บี. คุก


  เควนทิน แอล. คุก


  แมรี เอ็น. คุก


  คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน


  ดาเนียล แอล. จอห์นสัน


  ปีเตอร์ เอ็ม. จอห์นสัน


  พอล วี. จอห์นสัน


  เคนเนธ จอห์นสัน


  เคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน


  พาทริซิโอ เอ็ม. จิยูฟรา


  ซีโร ชมายล์


  อีวาน เอ. ชมุทซ์


  ยุน ฮวาน ชอย


  เกรกอรีย์ เอ. ชไวท์เซอร์


  ยูลิซีส ซวาเรส


  อูลิส์เสส ซวาเรส


  ดับเบิลยู. เครก ซวิค


  ไวอังกินา ซิคาเฮมา


  โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ


  เดนนิส อี. ซิมมอนส์


  คลอดิโอ ดี. ซิวิค


  ฌอน ดักลาส


  ไมเคิล เอ. ดันน์


  เควิน อาร์. ดันแคน


  อีเลน เอส. ดัลตัน


  จอห์น บี. ดิคสัน


  แอน เอ็ม. ดิบบ์


  มัสสิโม ดี ฟีโอ


  เอ็ดเวิร์ด ดูเบ


  บาร์บารา ธอมพ์สัน


  เดนนิส บี. นอยน์ชวันเดอร์


  แจน อี. นิวแมน


  เบร็นท์ เอช. นีลสัน


  เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น


  เอ็ม. โจเซฟ บรัฟ


  แอล. ทอดด์ บัดจ์


  เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด


  จีน บี. บิงแฮม


  ฮานส์ ที. บูม


  อะโดลสัน เดอเปาลา ปาเฮยา


  ซูซาน เอช. พอร์เตอร์


  บรูซ ดี. พอร์เทอร์


  เอส. มาร์ก พอลเมอร์


  เอส. มาร์ก พาลเมอร์


  จอห์น ซี. พิงกรี จูเนียร์


  ราฟาเอล อี. พิโน


  คริสตีนา บี. ฟรังโค


  แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์


  แรนดีย์ ดี. ฟังก์


  เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา


  โธมัส เอส. มอนสัน


  ฮิวโก มอนโทยา


  ไชโร มัซซาการ์ดี


  วิคกี้ เอฟ. มัตสุโมริ


  ฮิวโก อี. มาร์ติเนซ


  ฮูโก อี. มาร์ติเนซ


  เจมส์ บี. มาร์ติโน


  แพร์ จี. มาล์ม


  ปีเตอร์ เอฟ. มีเออร์ส


  เธียร์รี เค. มูทูมโบ


  เจเรมีย์ อาร์. ยักกี


  คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ


  แชรอน ยูแบงค์


  ลินน์ จี. รอบบินส์


  เจมส์ อาร์. ราสแบนด์


  โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์


  ไมเคิล ที. ริงก์วูด


  แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน


  เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์


  แรนดัลล์ แอล. ริดด์


  คาร์ลอส จี. ริวิลโล จูเนียร์


  ลินดา เอส. รีฟส์


  สตีเวน เจ. ลันด์


  เจอราลด์ เอ็น. ลันด์


  เจเร็ด บี. ลาร์สัน


  มาร์กาเร็ต เอส. ลิฟเฟิร์ธ


  ชี ฮอง (แซม) วอง


  วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์


  อลัน อาร์. วอล์กเคอร์


  ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์


  เคนท์ ดี. วัทสัน


  เอฟ. ไมเคิล วัทสัน


  ทากาชิ วาดะ


  อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลา


  ทาเนียลา บี. วาโคโล


  โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม


  แลนซ์ บี. วิคแมน


  เทอเรนซ์ เอ็ม. วินสัน


  เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน


  ฟรานซิสโก เจ. วินัส


  ฮวน ปาโบล วิยาร์


  แบรดลีย์ อาร์. วิลค็อกซ์


  แลร์รีย์ วาย. วิลสัน


  มอยเซส วียานูเอวา


  ริชาร์ด จี. สก็อตต์


  แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์


  แกรีย์ อี. สตีเวนสัน


  จีน เอ. สตีเวนส์


  โรเบิร์ต อาร์. สตูเออร์


  เวิร์น พี. สแตนฟิลล์


  สตีเวน อี. สโนว์


  ซิลเวีย เอช. ออล์เรด


  รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ


  บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน


  วิลเลียม ดี. ออสวอลด์


  เรย์นา ไอ. อะบูร์โต


  รูเบน วี. อัลลิโยด์


  ฮอร์เก เอ็ม. อัลวาราโด


  ลอว์ดี รูธ เคาค์ อัลวาเรซ


  คาร์ลอส เอช. อามาโด


  เฮนรีย์ บี. อายริงก์


  เอียน เอส. อาร์เดิร์น


  เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์


  โฮเซ แอล. อาลอนโซ


  โคอิชิ อาโอยากิ


  เดวิด เอฟ. อีแวนส์


  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ


  ฮวน เอ. อูเซดา


  โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม


  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์


  แมทธิว เอส. ฮอลแลนด์


  แลร์รีย์ เจ. เอ็กโค ฮอว์ค


  เจมส์ เจ. ฮามูลา


  ลิซา แอล. ฮาร์คเนสส์


  โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก


  ริคาร์โด พี. ฮิเมเนซ


  โรเบิร์ต ซี. เกย์


  มิเชลล์ ดี. เครก


  รีเบกกา แอล. เครเวน


  เบคกี้ เครเวน


  ยอร์ก เคลบิงกอต


  เวเทอร์ฟอร์ด ที. เคลย์ตัน


  แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน


  แพทริก เคียรอน


  แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์


  เจย์ อี. เจนเซ็น


  แจ็ค เอ็น. เจอราร์ด


  เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น


  ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส


  แกรีย์ บี. เซบิน


  เบ็นฮามิน เด โอโยส


  ดีน เอ็ม. เดวีส


  เดวิน จี. เดอร์แรนท์


  แมรีย์ อาร์. เดอร์แฮม


  ไบรอัน เค. เทย์เลอร์


  ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์


  โฮเซ เอ. เทียเซียรา


  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน


  จูลี บี. เบค


  เดวิด แอล. เบค


  เดวิด เอ. เบดนาร์


  แรนดัลล์ เค. เบนเนตต์


  ลินดา เค. เบอร์ตัน


  เอช. เดวิด เบอร์ตัน


  ดีน อาร์. เบอร์เก็ซซ์


  ฮอร์เฮ ที. เบเซร์รา


  เอ็นโซ เซร์เก เปเตโล


  มาร์ค แอล. เพซ


  แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์


  แอล. ทอม เพอร์รีย์


  เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน


  ริชาร์ด เจ. เมนส์


  อัลวิน เอฟ. เมเรดิธ ที่สาม


  เดล จี. เรนลันด์


  โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน


  ริชาร์ด ซี. เอชลีย์


  สแตนลีย์ จี. เอลลิส


  เชอริล เอ. เอสพลิน


  อัลเลน ดี. เฮย์นี


  มาไธอัส เฮลด์


  บรุค พี. เฮลส์


  บรูค พี. เฮลส์


  โรเบิร์ต ดี. เฮลส์


  โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์


  วิลเลียม เค. แจ็คสัน


  เซซิล โอ. แซมูเอลสัน จูเนียร์


  ซูซาน ดับเบิลยู. แทนเนอร์


  มาร์คัส บี. แนช


  เค. เบรทท์ แนทเทรสส์


  เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์


  สตีเวน อาร์. แบงเกอร์เทอร์


  มาร์ก เอ. แบรกก์


  ดับเบิลยู. มาร์ก แบสเซตต์


  บอยด์ เค. แพคเกอร์


  อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์


  คาร์ล บี. แพรทท์


  เดวิด เอ็ม. แมคคองกี


  แครอล เอฟ. แมคคองกี


  คีธ บี. แมคมุลลิน


  คายล์ เอส. แมคเคย์


  จอห์น เค. แมดเซ็น


  นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์


  จอห์น เอ. แม็คคูน


  เชอรีล ซี. แลนท์


  ไบรอัน เค. แอชตัน


  นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น


  วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น


  เควิน เอส. แฮมิลตัน


  คาร์ลอส เอ. โกดอย


  เทย์เลอร์ จี. โกดอย


  ซี. สก็อตต์ โกรว์


  คริสตอฟเฟล โกลเด้น


  คริสตอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์


  เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา


  พอล อี. โคล์ลิเคอร์


  จอย ดี. โจนส์


  เชย์น เอ็ม. โบเว็น


  เอเดรียน โอชวา


  อเดยินกา เอ. โอเจดิราน


  สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน


  ดัลลิน เอช. โอ๊คส์


  ดักลาส ดี. โฮล์มส์


  เดวิด พี. โฮเมอร์


  เชลดอน เอฟ. ไชลด์


  ทิโมธี เจ. ไดคส์


  เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไท


  ไมเคิล เอ. ไนเดอร์


  พอล บี. ไพเพอร์


  เอมี่ เอ. ไรท์


  สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์


  มาร์คอส เอ. ไอดูไคทิส