2010–2019
Kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä!
Lokakuu 2012


Kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä!

Kaikki lähetyssaarnaajat, nuoret ja iäkkäämmät, palvelevat pelkästään parantaakseen muiden ihmisten elämää.

Rakkaat veljeni, sisareni ja ystäväni, tervehdimme teitä jokaista rakkaudella. Olemme innoissamme presidentti Thomas S. Monsonin tämänaamuisesta ilmoituksesta, joka muuttaa lähetystyöpalvelun vähimmäisiän nuorille miehille 18 vuoteen ja nuorille naisille 19 vuoteen. Tämän mahdollisuuden myötä useammat nuoristamme voivat nauttia lähetystyön siunauksista.

Presidentti Monson julisti kaksi vuotta sitten ja vakuutti voimakkaasti jälleen tänä aamuna, ”että jokaisen kelvollisen, kykenevän nuoren miehen tulisi valmistautua palvelemaan lähetystyössä. Palveleminen lähetystyössä on pappeusvelvollisuus – velvoite, jota Herra odottaa meiltä, jotka olemme saaneet niin paljon.”1 Hän selitti jälleen, että lähetystyö on nuorille naisille mieluinen vaihtoehto muttei velvollisuus. Ja hän pyysi jälleen monia varttuneita aviopareja palvelemaan.

Lähetystyöhön valmistautuminen on tärkeää. Lähetystyö on vapaaehtoista palvelutyötä Jumalalle ja ihmiskunnalle. Lähetyssaarnaajat rahoittavat tuon etuoikeuden omilla säästöillään. Vanhemmat, sukulaiset, ystävät ja yleiseen lähetyssaarnaajarahastoon lahjoittavat henkilöt voivat myös auttaa siinä. Kaikki lähetyssaarnaajat, nuoret ja iäkkäämmät, palvelevat pelkästään parantaakseen muiden ihmisten elämää.

Päätös palvella lähetystyössä muovaa lähetyssaarnaajan, hänen aviopuolisonsa ja heidän jälkeläistensä hengellistä kohtaloa sukupolvien ajan. Halu palvella on luonnollinen seuraus henkilön kääntymyksestä, kelvollisuudesta ja valmistautumisesta.

Tässä suuressa maailmanlaajuisessa kuulijakunnassa monet teistä eivät kuulu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon eivätkä tiedä kovin paljon meistä ja lähetyssaarnaajistamme. Olette täällä tai kuulolla, koska haluatte tietää enemmän mormoneista ja siitä, mitä meidän lähetyssaarnaajamme opettavat. Kun opitte meistä lisää, huomaatte meillä olevan monia samoja arvoja. Me kehotamme teitä pitämään kaiken sen, mikä on hyvää ja totuudellista, ja sitten ottamaan selvää, voimmeko lisätä siihen. Tässä haasteiden täyttämässä maailmassa todellakin tarvitsemme toisinaan apua. Uskonto, iankaikkinen totuus ja meidän lähetyssaarnaajamme kuuluvat äärimmäisen tärkeinä osina siihen apuun.

Meidän nuoret lähetyssaarnaajamme lykkäävät opiskeluaan, ammattiin valmistumista, seurustelua ja mitä muuta nuoret aikuiset tyypillisesti tekevätkin tuossa elämänvaiheessa. He jättävät kaiken sellaisen syrjään puolentoista tai kahden vuoden ajaksi, koska he haluavat kovasti palvella Herraa2. Ja jotkut lähetyssaarnaajistamme palvelevat kypsemmällä iällä. Tiedän, että heidän perhettään siunataan. Oman perheeni jäsenistä kahdeksan on tällä hetkellä palvelemassa kokoaikaisena lähetyssaarnaajana – kolme tytärtä, heidän aviomiehensä, yksi tyttärentytär ja yksi tyttärenpoika.

Jotkut teistä ehkä ihmettelevät nimitystä mormoni. Sitä lisänimeä meistä käytetään. Se ei ole meidän oikea nimityksemme, vaikka meidät tunnetaankin laajalti mormoneina. Tuo sana juontaa juurensa pyhien kirjoitusten kokoelmasta nimeltä Mormonin kirja.

Kirkon oikea nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Se on uudelleen perustettu alkuperäinen Jeesuksen Kristuksen kirkko. Hän järjesti oman kirkkonsa maan päällä ollessaan. Hän kutsui apostoleja, seitsenkymmeniä ja muita johtajia, joille Hän antoi pappeuden valtuuden toimia Hänen nimessään.3 Kun Kristus ja Hänen apostolinsa olivat kuolleet, ihmiset muuttivat pyhiä toimituksia ja oppia. Alkuperäinen kirkko ja pappeus hävisivät. Pimeän keskiajan jälkeen, taivaallisen Isän johdolla, Jeesus Kristus on tuonut kirkkonsa takaisin. Nykyään se on taas elävä, palautettu, ja se toimii Hänen jumalallisessa ohjauksessaan.4

Me seuraamme Herraa Jeesusta Kristusta ja opetamme, mitä Hän opetti. Me tiedämme, että saavutettuaan loistokkaan voiton kuolemasta ylösnoussut Herra ilmestyi opetuslapsilleen lukuisia kertoja. Hän söi heidän kanssaan. Hän kulki heidän kanssaan. Ennen lopullista taivaaseenastumistaan Hän käski heitä: ”Menkää – – ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”5 Apostolit tottelivat tuota ohjetta. He kutsuivat myös muita avuksi toteuttamaan Herran käskyä.

Nykyään tuo sama haaste on esitetty Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajille meidän aikamme apostolien ja profeettojen johdolla. Näitä lähetyssaarnaajia palvelee yli 150 maassa. Herran Jeesuksen Kristuksen edustajina he pyrkivät toteuttamaan tuon jumalallisen käskyn – jonka Herra itse on toistanut omana aikanamme – viedä evankeliumin täyteys muihin maihin siunaamaan ihmisten elämää kaikkialla.6

Vähän alle tai vähän yli 20-vuotiaat lähetyssaarnaajat ovat kokemattomia mitä maailman tapoihin tulee. Heitä on kuitenkin siunattu lahjoilla kuten Pyhän Hengen voimalla, rakkaudella Jumalaa kohtaan ja todistuksella totuudesta, jotka tekevät heistä voimallisia Herran lähettiläitä. He levittävät evankeliumin hyvää uutista, joka tuo todellista iloa ja ikuista onnea kaikille, jotka ottavat vaarin heidän sanomastaan. Ja monissa tapauksissa he tekevät sen vieraassa maassa ja itselleen vieraalla kielellä.

Lähetyssaarnaajat pyrkivät seuraamaan Jeesusta Kristusta sekä sanoissa että teoissa. He saarnaavat Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovitustyöstään.7 He opettavat, että Kristuksen muinainen kirkko on kirjaimellisesti palautettu ja että se tapahtui Herran ensimmäisen myöhempien aikojen profeetan, Joseph Smithin, kautta.

Olette ehkä aiemmin tavanneet lähetyssaarnaajiamme tai jättäneet heidät vaille huomiota. Toivon, että ette pelkää heitä vaan otatte heiltä vastaan opetusta. He voivat olla teille taivaan lähettämä voimavara.

Niin tapahtui Jerrylle, noin 65-vuotiaalle protestanttiseen kirkkoon kuuluneelle miehelle, joka asuu Mesassa Arizonassa Yhdysvalloissa. Jerryn isä oli baptistipappi ja hänen äitinsä metodistipappi. Eräänä päivänä Jerryn läheinen ystävä Pricilla kertoi Jerrylle tuskastaan, joka johtui hänen synnytyksessä kuolleesta lapsestaan sekä katkerasta avioerosta, joka tapahtui pian sen jälkeen. Pricilla on vaikeuksissa oleva yksinhuoltaja, jolla on neljä lasta – kolme tytärtä ja poika. Kertoessaan Jerrylle syvimpiä tunteitaan hän tunnusti ajatelleensa itsensä tappamista. Jerry yritti kaikin voimin ja kaikesta rakkaudestaan auttaa Pricillaa ymmärtämään, että tämän elämällä oli arvoa. Hän kutsui Pricillan kirkkoonsa, mutta tämä selitti luovuttaneensa Jumalan suhteen.

Jerry ei tiennyt, mitä tehdä. Myöhemmin pihapuita kastellessaan tuo uskova mies rukoili Jumalalta johdatusta. Rukoillessaan hän kuuli mielessään äänen, joka sanoi: ”Pysäytä nuo pyöräilevät pojat.” Jerry mietti vähän hämmentyneenä, mitä se mahtoi tarkoittaa. Kun hän pohti saamaansa vaikutelmaa, hän katsahti kadulle ja näki kaksi valkoiseen paitaan ja solmioon pukeutunutta nuorukaista ajamassa pyörällä hänen kotinsa suuntaan. Tästä ”sattumasta” ällistyneenä hän katseli, kun he ajoivat ohi. Sitten tajuten, että tilanne vaati häntä toimimaan, hän huudahti: ”Hei, te siellä, pysähtykäähän! Minun täytyy saada puhua kanssanne!”

Hämmentyneen mutta innokkaan näköisinä nuorukaiset pysähtyivät. Kun he tulivat lähemmäksi, Jerry huomasi, että heillä oli nimikyltit, jotka osoittivat heidän olevan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajia. Jerry katsoi heitä ja sanoi: ”Tämä saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta minä rukoilin ja minua käskettiin pysäyttämään pyörällä ajavat pojat. Katsoin kadulle päin, ja siinä te olette. Voitteko auttaa minua?”

Lähetyssaarnaajat hymyilivät, ja toinen sanoi: ”Kyllä, varmasti voimme.”

Jerry kertoi Pricillan huolestuttavasta ahdingosta. Pian lähetyssaarnaajat alkoivat tavata Pricillaa, hänen lapsiaan ja Jerryä. He keskustelivat elämän tarkoituksesta ja Jumalan iankaikkisesta suunnitelmasta heitä varten. Jerry, Pricilla ja tämän lapset kasvoivat uskossa vilpittömien rukousten, Mormonin kirjan tutkimisensa sekä kirkon jäsenten rakastavan ystävyyden turvin. Jerryn valmiiksi vahva usko Jeesukseen Kristukseen vahvistui entisestään. Pricillan epäilykset ja itsemurha-ajatukset kääntyivät toivoksi ja onnellisuudeksi. Heidät kastettiin, ja heistä tuli Kristuksen palautetun kirkon jäseniä.8

Kyllä, lähetyssaarnaajat voivat auttaa monin tavoin. Ehkä jotkut teistä haluavat esimerkiksi tietää enemmän esivanhemmistanne. Saatatte tietää vanhempienne ja neljän isovanhempanne nimet, mutta entäpä kahdeksan isoisovanhempaanne? Tiedättekö heidän nimensä? Haluaisitteko tietää heistä enemmän? Kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä!9 He pääsevät helposti käsiksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon laajoihin sukututkimustietueisiin.

Jotkut teistä ovat jäseniä, mutta ette tätä nykyä ole aktiivisia kirkossa. Te rakastatte Herraa ja ajattelette usein Hänen laumaansa palaamista. Mutta ette tiedä, kuinka aloittaa. Ehdotan, että kysytte lähetyssaarnaajilta!10 He voivat auttaa teitä! He voivat myös auttaa opettamalla teidän rakkaimpianne. Me ja lähetyssaarnaajat rakastamme teitä ja haluamme tuoda ilon ja evankeliumin valon takaisin elämäänne.

Jotkut teistä haluavat ehkä tietää, kuinka voitte voittaa riippuvuuden tai elää kauemmin ja nauttia paremmasta terveydestä. Kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä! Riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisryhmänä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ovat terveellistä väkeä. Heidän kuolleisuutensa kuuluu kaikkein alhaisimpiin ja heidän pitkäikäisyytensä on korkeampi kuin minkään muun tähän asti raportoidun tarkasti rajatun ihmisryhmän, jota on tutkittu pidemmän aikaa Yhdysvalloissa.11

Jotkut teistä saattavat ajatella, että elämä on kiireistä ja kuumeista, ja kuitenkin syvällä sydämessänne tunnette jäytävää tyhjyyttä, olette vailla suuntaa tai päämäärää. Kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä! He voivat auttaa teitä tietämään enemmän elämän todellisesta tarkoituksesta – miksi te olette täällä maan päällä ja minne olette menossa kuoleman jälkeen. Voitte oppia, kuinka Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi siunaa elämäänne enemmän kuin voitte tällä haavaa edes kuvitella.

Jos teillä on perheeseenne liittyviä huolenaiheita, kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä! Avioliiton ja perheen vahvistaminen ovat mitä tärkeimpiä asioita myöhempien aikojen pyhille. Perheet voivat olla yhdessä ikuisesti. Pyytäkää lähetyssaarnaajia opettamaan teille, kuinka se on mahdollista oman perheenne kohdalla.

Lähetyssaarnaajat voivat myös auttaa teitä, kun haluatte saada korkeampaa tietoa. Ihmisen henki janoaa valaistusta. Tulipa totuus sitten tieteellisestä laboratoriosta tai ilmoituksena Jumalalta, sitä me etsimme! Jumalan kirkkaus on todellakin äly.12

Oppineisuuden kartuttamiseen kuuluu sekä hengellistä että ajallista tietoa. Me painotamme pyhien kirjoitusten ymmärtämisen tärkeyttä. Vastikään tehdyn riippumattoman tutkimuksen mukaan myöhempien aikojen pyhät olivat parhaiten perillä kristinuskosta ja Raamatusta.13 Jos haluatte ymmärtää Raamattua paremmin, ymmärtää Mormonin kirjaa paremmin ja saada laajemman käsityksen ihmiskunnan veljeydestä ja Jumalan isyydestä, kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä!

Monilla teistä on voimakas halu auttaa hädässä olevia ihmisiä. Koska me myöhempien aikojen pyhät seuraamme Jeesusta Kristusta, meidätkin pakottaa toimintaan tuo sammumaton halu.14 Kuka tahansa voi liittyä joukkoomme auttamaan hädänalaisia ja tuomaan apua katastrofien uhreille missä päin maailmaa hyvänsä. Jos haluatte osallistua siihen, kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä!

Ja jos haluatte tietää enemmän kuolemanjälkeisestä elämästä, taivaasta, Jumalan suunnitelmasta teitä varten, jos haluatte tietää enemmän Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen sovitustyöstään ja Hänen alkuperäisen kirkkonsa palautuksesta, kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä!

Tiedän, että Jumala elää. Jeesus on Kristus. Hänen kirkkonsa on palautettu. Rukoilen hartaasti, että Jumala siunaisi teitä jokaista ja kaikkia rakkaita lähetyssaarnaajiamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. ”Tavatessamme jälleen”, Liahona, marraskuu 2010, s. 5.

 2. Ks. OL 4:3.

 3. Ks. Matt. 10:1; Luuk. 6:13; 10:1; Ef. 4:11–12.

 4. Ks. OL 1:30.

 5. Matt. 28:19.

 6. Ks. OL 68:8; 84:62; 112:28.

 7. Ks.1. Kor. 2:2; 2. Nefi 25:26.

 8. Henkilökohtaisesta yhteydenpidosta W. Tracy Watsonin kanssa, joka palveli Mesan lähetyskentän johtajana Arizonassa.

 9. Tilanteissa, joiden yhteydessä kehotan kysymään lähetyssaarnaajilta, voitte myös pyytää apua ystävältä, joka on kirkon jäsen.

 10. Kirkossa aktiiviset sukulaiset ja ystävät sekä kirkon johtohenkilöt auttavat myös mielellään.

 11. Ks. James E. Enstrom ja Lester Breslow, ”Lifestyle and Reduced Mortality among Active California Mormons, 1980–2004” [Aktiivisten mormonien elämäntapa ja alentunut kuolleisuus Kaliforniassa], Preventive Medicine, 46. vuosikerta, 2008, s. 135.

 12. Ks. OL 93:36.

 13. Ks. U.S. Religious Knowledge Survey (Pew Forum on Religion and Public Life, 28. syyskuuta 2010), s. 7.

 14. Ks. Ram Cnaan, Van Evans ja Daniel W. Curtis, Called to Serve: The Prosocial Behavior of Active Latter-day Saints (Pennsylvanian yliopisto, yhteiskuntapolitiikan ja -käytännön oppilaitos, 2012); ”Mormon Volunteerism Highlighted in New Study” (16. maaliskuuta 2012), http://www.mormonnewsroom.org/article/mormon-volunteerism-report; Mormons in America: Certain in Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society (Pew Forum on Religion and Public Life, 12. tammikuuta 2012), s. 43; Robert D. Putnam ja David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us, 2010, s. 444–454.