Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ
Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ: Il-Messaġġ tas-Salvatur Għalik
Marzu 2024


“Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ: Il-Messaġġ tas-Salvatur għalik,” Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ, Marzu 2024.

Messaġġ ta’ Kull Xahar Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ, Marzu 2024

Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ Il-Messaġġ tas-Salvatur Għalik

Din il-gwida tgħinek tgħaqqad l-għażliet tiegħek ma’ Ġesù Kristu u d-duttrina Tiegħu.

Immaġni
Ġesù Kristu

I Stand at the Door and Knock, minn J. Kirk Richards

Immaġina li qed tgħix fil-​Galilija tal-​qedem, 2,000 sena ilu. Int u sħabek ġejtu mistiedna għal devozzjonali għaż-żgħażagħ fis-sinagoga lokali, li fiha kelliem mistieden speċjali: Ġesù ta’ Nazaret. U f’ċertu punt fil-messaġġ Tiegħu, Ġesù jistieden liż-żgħażagħ fl-udjenza biex jistaqsuh mistoqsijiet.

X’tip ta’ mistoqsijiet taħseb li tista’ tisma’?

Nissuponi li xi mistoqsijiet jirriflettu l-kultura u ċ-ċirkostanzi ta’ dak iż-żmien. Imma tassew nemmen li ħafna minnhom jinstemaw ħafna bħal mistoqsijiet li għandna llum.

Pereżempju, fit-Testment il-Ġdid, in-nies staqsew lis-Salvatur mistoqsijiet bħal dawn:

  • X’għandi bżonn nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?1

  • Jien aċċettat? Jien nappartjeni?2

  • Jekk ħuji jidneb kontrija, kemm-il darba għandi naħfirlu?3

  • X’se jiġri minn din id-dinja fil-futur? Ser inkun sigur?4

  • Tista’ tfejjaq lill-maħbub tiegħi?5

  • X’inhi l-verità?6

  • Kif inkun naf jekk sejjerx fit-triq it-tajba?7

Mhux ilkoll nistaqsu l-istess ħaġa minn żmien għal żmien? Matul is-sekli, il-mistoqsijiet ma tantx inbidlu. U lanqas il-mogħdrija tas-Salvatur ma’ dawk li jitolbuhom. Jaf kemm il-ħajja tista’ tkun inkwetanti u konfuża. Hu jaf kemm hu faċli li nitilfu t-triq tagħna. Jaf li kultant ninkwetaw dwar il-futur. U jgħid lili u lilkom, bħalma qal lis-segwaċi Tiegħu żmien ilu:

  • “Tħallux qalbkom titħawwad.”8

  • “Jien it-triq [u] il-verità.”9

  • “Segwini.”10

Meta jkollkom għażliet importanti x’tagħmlu, Ġesù Kristu u l-evanġelju rrestawrat tiegħu huma l-aqwa għażla. Meta jkollkom xi mistoqsijiet, Ġesù Kristu u l-evanġelju rrestawrat tiegħu huma l-aqwa tweġiba.

Huwa għalhekk li nħobb Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ: Gwida għal Biex Tagħmel l-Għażliet. Jippuntana lejn Ġesù Kristu sabiex inkunu nistgħu nirċievu s-saħħa Tiegħu. Inżomm kopja fil-but il-ħin kollu. Hekk kif niltaqa’ ma’ nies madwar id-dinja kollha li jridu jkunu jafu għaliex aħna, bħala membri tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu, nagħmlu dak li nagħmlu, naqsam din il-gwida magħhom.

Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ tgħallem veritajiet eterni dwar is-Salvatur u t-Triq Tiegħu. tistedinkom biex tagħmlu għażliet ibbażati fuq dawk il-veritajiet. U jaqsam il-barkiet imwiegħda li Hu jestendi lil dawk li jimxu warajh. Jekk jogħġbok aqra, aħseb, u aqsam din il-gwida!

Stiednu Fih

Ġesù Kristu jrid ikun parti minn ħajtek—preżenza kostanti ta’ kuljum, fi żminijiet tajbin u ħżiena. Hu mhux biss wieqaf fit-tarf tat-triq, jistenna li inti tlaħħaq miegħu. Hu se jimxi miegħek f’kull pass tat-triq. huwa Hu t-Triq!

Imma Hu mhux se jġiegħel triqtu f’ħajtek. Inti tistiednuh, permezz tal-għażliet tiegħek. Huwa għalhekk li gwida biex isiru għażliet, bħal Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ, hija tant prezzjuża. Kull darba li tagħmel għażla ġusta bbażata fuq il-veritajiet eterni tas-Salvatur, turi li tridu f’ħajtek. Dawk l-għażliet jiftħu l-bibien tas-sema, u s-saħħa tiegħu tiġi tferra’ f’ħajtek.11

Agħmel Konnessjoni qawwija

Forsi tiftakar li s-Salvatur qabbel lil dawk li jisimgħu u jagħmlu l-kliem Tiegħu mar-raġel għaref li “bena daru fuq il-blat.” Huwa spjega:

“Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarrfitx għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat.”12

Dar ma tgħix f’maltemp għax id-dar hija b’saħħitha. Ma jgħix lanqas biss għax il-blat huwa b’saħħtu. Id-dar tibqa’ ħaj mill-maltemp għax hija mwaħħla sew ma’ dak il-blat b’saħħtu. Hija s-saħħa tal-konnessjoni mal-blat li hija importanti.

Bl-istess mod, hekk kif nibnu ħajjitna, huwa importanti li nagħmlu għażliet tajbin. U huwa importanti li nifhmu l-verità eterna tas-Salvatur. Imma s-saħħa li se jkollna bżonn biex nirreżistu t-tempesti tal-ħajja tiġi meta ngħaqqdu l-għażliet tagħna ma’ Ġesù Kristu u d-duttrina Tiegħu. Hu għalhekk li Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ jgħinna nagħmlu dan.

Pereżempju, sħabek jistgħu jkunu jafu li inti tipprova ma tużax lingwaġġ offensiv jew li jweġġaʼ. Huma jistgħu jaraw li inti tilħaq lil dak it-tifel fl-iskola li ħafna nies sempliċement jinjoraw jew saħansitra bully. Imma jafu huma li inti tagħmel dawn l-għażliet għax Ġesù Kristu għallem li “in-nies kollha huma ħutek—inkluż… nies li huma differenti minnek”?13

Sħabek forsi jafu li tmur il-knisja kull nhar ta’ Ħadd. Jistgħu jindunaw meta titfi ċertu kanzunetta jew tirrifjuta stedina biex tara ċertu film. Imma jafu huma li inti tagħmel dawn l-għażliet għax għandek “relazzjoni ta’ patt ferrieħi ma’ Missierna tas-Smewwiet u Ġesù Kristu,” u li bħala parti minn dak l-impenn li ssegwi lis-Salvatur, int grat “li jkollok l-Ispirtu s-Santu bħala sieħeb kostanti tiegħek”?14

In-nies jistgħu jkunu jafu li ma tixrobx jew tpejjep jew tuża drogi oħra ta ’ħsara. Imma jafu huma li inti tagħmel dawn l-għażliet għax Ġesù Kristu għallem li “ġisimkom hu sagru,” “rigal tal-għaġeb mingħand Missierkom tas-Smewwiet,” magħmul fuq xbieha Tiegħu?15

Sħabek forsi jafu li mhux se tiqarrqu jew tigdeb u li tieħu l-edukazzjoni bis-serjetà. Imma jafu huma li dan huwa għaliex Ġesù Kristu għallem li “l-verità tagħmilkom ħielsa”?16

Fuq kollox, il-ħbieb tiegħek jafu li int tagħmel dawn l-għażliet kultant mhux popolari biex tibqa’ leali għall-istandards ta’ Kristu għax taf li “Ġesù Kristu hu l-qawwa tiegħek”?17

Huwa l-qawwa tagħkom.

Nagħtik ix-xhieda ċerta tiegħi li Ġesù Kristu huwa t-Triq għal futur sabiħ u glorjuż—il-futur tiegħek. U Hu wkoll it-Triq għal preżent qawwi u glorjuż. Imxi fi triqtu, u Hu jimxi miegħek. Intom tistgħu twettqu dan.

Għeżież ħbieb żgħażagħ, Ġesù Kristu huwa l-qawwa tagħkom. Ibqgħu mexjin miegħu, u Hu jgħinek togħla “bil-ġwienaħ bħall-ajkli”18 lejn il-ferħ etern li ħejja għalikom.