Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ
Qiegħed Ngħix “wara l-Manjiera ta’ Ferħ”?
Frar 2024


Qiegħed Ngħix “wara l-Manjiera ta’ Ferħ”?Għas-Sodizza taż-ŻgħażagħFrar 2024.

Messaġġ ta’ Kull Xahar Għas-Sodizza taż-Żgħażagħ, Frar 2024

2 Nefi 5

Qiegħed Ngħix “wara l-Manjiera ta’ Ferħ”?

Hawn xi ideat għalik biex tgħix il-mod kif Nefi qal li kienu jgħixu n-nies tiegħu.

Immaġni
żgħażagħ

Illustrazzjoni ta’ Alyssa Gonzalez

Ftit wara li ssepara mil-Lamaniti, Nefi qal li niesu “aħna għexna b’mod kuntent.”2 Nefi 5:27 Meta wieħed iqis li kien hemm grupp ieħor taʼ nies li riedu joqtluhom (ara 2 Nefi 5: 1–6,14, dan jistaʼ jkun sorprendenti. Kif jista’ xi ħadd ikun ferħan f’ċirkustanzi bħal dawn?

L-ewwelnett, innota li “aħna għexna bil-ferħ” majfissirx li “kull Nefita kien kuntent 24/7.” Ifisser li għexu fit-tip ta’ mod, u għamlu t-tipi ta’ affarijiet, li ġeneralment iwasslu għall-kuntentizza. B’mod ġenerali, minkejja l-isfidi tagħhom, kien żmien kuntent.

Allura x’inhu “l-​mod tal-​ferħ”? Kif nistgħu nidduplikawha f’ħajjitna stess, li wkoll għandha l-isfidi? Ejja nħarsu!

 • Kun ubbidjenti. “Aħna osservajna li nżommu… il-kmandamenti tal-Mulej” (2 Nefi 5:10)

  Tgħix l-Evanġelju huwa l-1 Pass. Inti tista’ tkun temporanjament kuntent fid-dnub, iżda mhux se ddum. Li ma tobdix lil Alla apposta mhuwiex “il-mod ta’ ferħ” (ara Alma 41:10).

 • Fittex l-iskrittura “U jiena, Nefi, ġibt miegħi ukoll il‑kitbiet li kienu mnaqqxa fuq il‑pjanċi tal‑bronż” (2 Nefi 5:12) U aħna … flejniehom u sibna li kien fihom għaxqa; iva, sewwasew kienu ta’ valur kbir għalina” (1 Nefi 5:21)

  In-​nies taʼ Nefi kellhom l-​iskrittura. U ma kellhomxbiss—huma fittxewhom.

 • Isma ’l-mexxejja ispirati. “U ġara li jien, Nefi, ikkonsagrajt lil Ġakobb u lil Ġużeppi, biex huma jkunu qassisin u għalliema … il‑poplu tiegħi” (2 Nefi 5:26)

  Dawn l-għalliema użaw l-iskrittura bħala l-gwida tagħhom (ara2 Nefi 4:15;6:4).

 • Mur fit-tempju (u postijiet qaddisa oħra). “Jien, Nefi, bnejt tempju” (2 Nefi 5:16)

  Huwa importanti li jkollok postijiet qaddisa bħal djar tal-laqgħat u tempji biex id-dixxipli jinġabru u jqimu. (Nistgħu nassumu li n-Nefiti ma kellhomx biss tempju—fil-fatt użawh.) Jekk ma tistax tattendi tempju personalment, dejjem tistaʼ tagħmel xogħol tal-istorja tal-familja.

 • Kun proattiv. “Għallimt lin-nies tiegħi biex jibnu bini, u biex jaħdmu. … [Jien] għamilt lill-poplu tiegħi biex jaħdem, u jaħdem b’idejh” (2 Nefi 5:15, 17).

  Parti mill-“mod ta’ ferħ” huwa li jkollok xi ħaġa x’tagħmel! Inkarigu, xogħol, responsabbiltà—xi ħaġa li tagħtik fokus u skop (b’ħin liberu xieraq biex tirrilassa, ovvjament). Huwa diffiċli li tkun kuntent jekk tkun imdejjaq il-ħin kollu.

Taħseb li bħalissa qed tgħix bil-mod ta’ ferħ? Jekk le, forsi l-​eżempju taʼ Nefi jistaʼ jagħtik xi ideat taʼ kif tistaʼ ttejjeb.