Hidden Heart Message
previous next

“Hidden Heart Message,” Friend, Mar. 2005, 23

Hidden Heart Message

Cross out the letters B, C, J, K, X, and Z in the puzzle below. Then write the remaining letters in order on the blanks below to find the hidden scripture message. See answer below.

JLCX OJCV
JEJXTZJBHJ ECZLCXOZKR
DXBBTCKZKHJB KCYKJGCKKOCZ
XDCZWXJJIZZTKHXCAXBLKBLXCJ
KXTBBZHKKBCZJYJHEZCJACRCXKJ
TJJKWJBXIBJKTCBJHXXJAZBLXZ
JLZCTJCHZXZXYJKZZBMBCZJJK
KICZXCBGXZKXJBHZBBZCTKZ
XMBXKBIKXCNKJCDZBXAC
BXNZXDZXBSJZTXJBR
KZECBCNJBGK
KTBH
J

“__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ , __ __ __ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __” (D&C 59:5).

Answer:

  • “Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy might, mind, and strength” (D&C 59:5).