2019. a pühalikud koosolekud
Jätkuv edenemine igavese abielu suunas


Jätkuv edenemine igavese abielu suunas

Ülemaailmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele • 5. mai 2019 • Salt Lake’i Tabernaakel

[Vanem Carl B. Cook]

Me oleme õde Cookiga tänulikud, et saame täna teiega koos olla. See ülekanne toob meid kokku kõikjalt maailmast, 99 riigist ja 39 keelest. Paljud teist vaatavad selle koosoleku otseülekannet. Osa vaatab ajavahe tõttu selle ülekande kordusesitust. Kus te ka viibite ja kuidas te ka seda ülekannet vaatate, olete teretulnud!

Tervitame kõiki, kes on hiljuti keskkooli lõpetanud ja sellel ülemaailmsel koosolekul esmakordselt. Loodame, et osalete oma haridustee osana ka instituudis ja teistes usuharidustundides, et kasutada ära teile saadaval olevaid vaimseid õppimisvõimalusi. Klassides ja üritustel osalemine on tähtis, et edukalt praegust eluperioodi läbida.

[Õde Lynette H. Cook]

Meil on õnnistus olla koos kõigi teiega. Te tiivustate meie vaimu ja suurendate meie usku tulevikku. Me imetleme, kuidas te reageerite sellele, mida meie prohvetid ja apostlid rõhutavad. Teie usku täis osalus pereajaloo-, misjoni- ja templitöös – sealhulgas templitöötajana teenides – on inspireeriv. Oleme tänulikud teie eest ja armastame teid.

[Vanem Cook]

Alustuseks jagan teiega kogemust, mis sai osaks õde Cookile ja mulle Keenias Nairobi noorte vallaliste täiskasvanute juures. Ühel pühalikul koosolekul oli meil avalik arutelu abielu teemal. Me küsisime noortelt täiskasvanutelt, millised on nende ootused igavesele kaaslasele.

Pärast paari vastust selgus, et mõned noored mehed tundsid, et mõned noored naised ootasid, et neil oleks ülikooliharidus, auto ja mugav elukoht, enne kui nad kaaluksid nendega abiellumist. Mitu noort naist, teisest küljest, rääkis, et on nõus nende asjadega ootama, kui noor mees aktiivselt nende nimel tööd teeb. Nad võivad nende eesmärkide nimel koos töötada.

Paneme selle täna proovile. Abieluealised vallalised mehed, lubage mul esitada teile üks küsimus, kus te ka ei viibi. Kui paljud teist tunnevad, et olete tublid töömehed, hea iseloomuga, tugevad tunnistuses ja vaimselt häälestatud, kuid leiate, et pole küllalt valmistunud ajalikes asjades, et üht naist õnnelikuks teha? Tõstke käsi. Kõrgele!

Nüüd on vallaliste õdede kord. Kui paljud teist on valmis abielu ajalike õnnistustega ootama, õppides ja kasvades armastatud tööka mehe kõrval, kellel on hea iseloom, tugev tunnistus ja kes on vaimselt häälestatud? Tõstke käsi. Kõrgele!

Kui keegi teist saalis ringi vaatas ja nägi kedagi huvitavat kätt tõstmas, siis …

Nairobis jagasin üht tsitaati käsiraamatu 2. osast, mis selgitab: „Meeste ja naiste vaimude olemus on selline, et nad täiustavad teineteist. Mehed ja naised on mõeldud üheskoos edenema ülenduse poole.”1

Kujutis
paar koos matkamas

Üks noormees tõusis ja ütles erutatult: „See on suurepärane! Selle asemel, et paluda kellelgi minuga abielluda, küsin ma, kas ta sooviks koos minuga edeneda!”

Tegelikult arvan, et selle noormehe mõttes on palju tarkust. Nagu ütleb üks Aafrika vanasõna: „Kui te tahate jõuda kiiresti, siis minge üksi. Kui te tahate jõuda kaugele, siis minge koos.” Ja mina lisaksin: „Minge koos, ja Issanda abil võite koos edeneda ja teineteist täiendada.”

Matemaatika poole pealt vaadatuna võrdub üks pluss üks kaks. Kuid kui kaks inimest on ühtsed, siis võrdub üks pluss üks palju enam kui kaks. Ja kui tehtesse on kaasatud ka Issand, siis on kogusumma lõputu ja igavene!

Nagu paljud teie seast on ehk ära mõistatanud, räägime täna õhtul abielust – aga veidi teisest küljest. Me räägime edenemisest igavese abielu suunas. Ja see kaasab kõiki, ka õde Cooki ja mind. Vaatamata sellele, kas oleme abielus või mitte ja kui vanad me oleme, võime kõik edeneda kaugemale sealt, kus me hetkel oleme.

Igavene abielu on Jeesuse Kristuse evangeeliumi talituste kroon. See sisaldab mehe ja naise pitseerimist templis ning selle abielu pitseerimist lubaduse Püha Vaimuga. Ainult preesterluse talitusi saades ja oma lepinguid pidades võime saada endale õnnistuse jätkata ka pärast surma abikaasade ja igaveste kaaslastena.2

Meil on igatsus igavikuliste suhete järele. President Nelson on öelnud: „Inimhinge üllaim igatsus on igatsus abielu järele, mis kestaks ka pärast surma.”3

Kujutis
templi ees käest kinni hoidmas

Igavene abielu on võimalik igaühe jaoks. Vaatamata kõikidele rasketele olukordadele, millega meie Taevase Isa lapsed surelikkuses silmitsi seisavad, on igavene abielu võimalik Tema igaveses plaanis. Keegi pole määratud saama vähem kui kõike, mis Isal oma lastele varuks on.4 Kui oleme ustavad, siis lubatakse meile kõik, mis on meie Taevastel Vanematel, sealhulgas igavene abielu, mis on tõeline partnerlus. Mitte keegi, kes seda kõnet kuuleb, ei pea jääma sellest lubatud õnnistusest ilma.

Kuna „abielu mehe ja naise vahel on [Jumala] igavese plaani peamine osa”5, võitlevad vastane ja tema järgijad selle vastu, ja see lahing on kibe. Saatan ei saa kunagi kogeda igavest abielu ja nagu pühakirjad ütlevad: „Tema püüab teha kõik inimesed sama õnnetuks, nagu ta ise on.”6 „[See] vana madu, ‥ kes hakkas Jumalale vastu ‥ sõdib Jumala pühadega.”7

Milline näeb välja Saatana sõda igavese abielu vastu? Mõelge järgmisele: kui meie, Jumala lepingulapsed, otsime armastust, siis pakub vastane lihahimu. Kui meie taotleme voorust, pilkab tema puhtust. Kui meie taotleme pühadust, ahvatleb tema pimeduse poole. Kui me patustame, pakub tema meeleparanduse asemel heitumust.

Kujutis
Meie otsime armastust,
Kujutis
vastane pakub lihahimu.
Kujutis
Meie taotleme voorust,
Kujutis
vastane pilkab puhtust.
Kujutis
Meie taotleme pühadust,
Kujutis
vastane ahvatleb pimeduse poole.
Kujutis
Meie patustame,
Kujutis
vastane pakub heitumust.

Ta on loonud kogu maad hõlmava hävitavate mõjude tsunami: pornograafia, truudusetus, suures ja ruumikas hoones viibijate pilge,8 individualism, pühendumise puudumine ja lagunenud abielud on vaid mõned nendest asjust. Isegi kui meil õnnestub vältida mõnda maailma mõju, siis võib suhteline mugavus suigutada meid rahulolekusse ja takistada edenemist igavese abielu suunas.

Kui usaldame Jumalat, rakendame oma usku ja liigume ülespoole, siis tõuseme kõrgemale negatiivsuse lainetest, mis tulevad tehnoloogia, maise meelelahutuse, sotsiaalmeedia ning mõnikord pereliikmete ja sõprade elus toimuvate südantlõhestavate olukordade kaudu.

Aastaid tagasi rääkis meile üks ustav noormees, keda me lähedalt tunneme, et kahtleb õnneliku abielu võimalikkuses. Mitte ainult ei olnud tema vanemad abielu lahutanud, vaid seda olid teinud ka vanemate õed-vennad. Ta rääkis, et ei olnud kunagi isiklikult õnnelikku abielu näinud. Kuid Issanda abiga tõusis ta kõrgemale oma hirmudest ja abiellus templis. Nad leiavad abikaasaga oma abielus rõõmu ning neil on viis kaunist last.

Jumala lepingulastena võime tõsta pea püsti ja vaadata usu ja kindlusega tulevikku. Meie Päästja, Jeesus Kristus, sai võitu maailmast, kannatas meie pattude eest ja võimaldab meil saavutada edu ja edeneda.

Nagu me kõik võime näha, on taevad avatud ning ilmutus voolab meie prohvetite ja apostlite kaudu, et aidata meil luua kaitsevall meie ja vastase vahele. Issand kogub oma vägesid – meid, Tema lepingulapsi – turvalistesse keskkondadesse, kus me võime rajada igavese abielu ja pere, samal ajal kui maailm laguneb.

Mida võite teie isiklikult teha, et võidelda vastase mõjudega? Kuidas saate piirata abielu ümbritsevat negatiivsuse tõusuvett? Kuidas saate piirata vastase väge oma elus ja edeneda jätkuvalt õnneliku, igavese abielu ja pere suunas? Vastus on lihtne. Te võite elada Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi, ammutada väge Tema lepitusest, valmistuda Tema tagasitulekuks ja aidata teistel sama teha.

Teie, kes te juba abielus olete, võite teed juhatada, rajades evangeeliumile keskendunud pere ja kõneledes positiivselt abielust oma vallaliste vendade ja õdedega, kes lepingurajal edasi pürgivad.

Head uudised

Täna õhtul sooviksime mina ja õde Cook jagada mõnd head uudist abielu kohta. Ja seda head on palju!

Alustuseks lubage meil jagada siiraid tundeid ja sügavat tunnistust, et õnnelikku ja edukat abielu on võimalik minu- ja teiesugustel ebatäiuslikel inimestel ehitada ka tänapäeval, kui me ehitame selle evangeeliumi alusele, milleks on usk Taevasesse Isasse, Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse ning palve, meeleparandus, andestus, armastus, ausus, truudus, ühtsus ja templilepingud.9

President Nelson selgitab: „Iga abielu algab kahe loomupärase tõkestava asjaoluga. See on seotud kahe ebatäiusliku inimesega. Õnn saavutatakse vaid tõsimeelsete pingutuste kaudu.”10 Püüdlus saada igavest abielu ei ole juhuslik ega automaatne. See on elukestev teekond, mis nõuab alandlikkust, usinust ja teadlikku pingutust mõlemalt abikaasalt.

Parim uudis on, et meie Päästja Jeesus Kristus ja Tema lepitus teevad selle jätkuva edenemise võimalikuks. Tema käed on meie poole välja sirutatud. Kui me rakendame usku Temasse, palvetame ja siiralt pingutame, siis leiavad meie elus aset imed. Hea kavatsus viib tegudeni, meeleparandus viib andestuseni, nõrkus annab asu tugevusele ja meie pahed asenduvad voorustega. Meie õnneliku abielu lootused ja unistused saavad tõeks, kui meid Jeesuse Kristuse lepituse kaudu isiklikult ja ühiselt abielupaarina päev päeva järel tugevdatakse ja suutlikuks muudetakse.

Nüüd kõneleb meile õde Cook. Olen tänulik oma usaldusväärse kaaslase eest. Ma tean, et ta armastab Issandat ja on pühendunud Talle ning ka minule. Lynette on minu parim sõber. Ta on minu kallis igavene kaaslane.

[Õde Cook]

Olen väga tänulik oma igavese kaaslase eest. Ta on lahke ja väga kannatlik. Ja meil koos väga lõbus. Olen tänulik, et mul on õnnistus jagada oma elu temaga ja koos edeneda.

Täna loodame aidata teil suurendada usku sellesse, et me kõik, vaatamata oma olukorrale ja ebatäiuslikkusele võime edeneda igavese abielu suunas. Lubage meil rääkida teile kahest tavalisest abielupaarist, kes teevad just seda. Mõlemad paarid on templis kokku pitseeritud. Nad on teinud lepinguid omavahel ja Jumalaga, et peavad Tema käske ja rakendavad evangeeliumi põhimõtteid oma abielus. Nad püüavad suurendada armastust ja ühtsust teineteise ja Jumala vastu.

Nende lugusid jagades palun, et pööraksite erilist tähelepanu sellele, kuidas nad püüavad arendada kristlikke omadusi, mis on igavese abielu ehituskivid.

Dawie ja Elisa

Me kohtusime Dawie ja Elisaga11 mõni aasta tagasi Lõuna-Aafrikas. Nad on eeskuju rõõmust, mis tuleb suhtesse abikaasadevahelisest ühtsusest.

Kujutis
Dawie ja Elisa Motshweneng
Kujutis
Dawie ja Elisa Motshweneng

Perekondade tugevdamise teemalisel koguduse pühalikul koosolekul küsis vanem Cook osalejatelt, mida nad oma abielu tugevdamiseks on teinud. Dawie jagas kogemust, mis neil oli koos abikaasaga. Nad sõid ühel pühapäeval koos hommikust. Seejärel, kuna nad elasid kogudusehoonest küllaltki kaugel, jalutasid nad kaks tundi kirikusse, osalesid kolm tundi koosolekutel, misjärel jalutasid veel kaks tundi koju tagasi. Nad olid väsinud ja näljased, kuid neil polnud toitu. Lõpuks läksid nad näljasena magama.

Keset ööd ärkasid nad mõlemad üles, sest nende kõhud korisesid. Dawie tundis end halvasti, et polnud Elisale toitu muretsenud. Ta oli mures selle pärast, mida naine tema vastu tunda võib. Kuid selle asemel, et olla kurb või vihane, viskas Elisa nalja mehe kõhukorina üle. Nad mõlemad naersid koos ja jäid lõpuks uuesti magama.

Pühalikul koosolekul tänas Dawie oma abikaasat lahkuse, toetuse ja ustavuse eest. Ta ütles: „Ta oleks võinud mind maha jätta. Minu kohus on teda ülal pidada. Kuid me oleme võrdsed.”

Kui Elisal paluti jagada mõtteid selle kogemuse kohta, ütles ta: „Dawie on minu parim sõber. Ta teeb minu jaoks palju. Kui mul on probleeme inimestega töö juures, annab ta mulle nõu ja parandab minu enesetunnet.”

Oli selge, et Dawie ja Elisa töötasid koos elu katsumuste kallal. Dawie sõnade kohaselt on nad võrdsed. See, et neil polnud toitu, polnud mehe või naise probleem, vaid nende ühine probleem. Nad ei võtnud toidupuudust kui suurt abielukriisi, vaid ajutist tagasilööki, millest nad koos üle saavad. Nad kasutasid olukorra leevendamiseks huumorit. Nad näitasid usku, minnes magama lootuses järgmisel päeval olukorda parandada.

Dawie ja Elisa ei ole pühendunud ainult teineteisele, nad on samuti pühendunud Jumalale. Neil on usku, et kui nad peavad Tema käske, siis aitab Ta neil katsumusi ületada. Ja nad naudivad oma eluteekonda abikaasadena. Nad ei lase katsumusterikastel olukordadel ennast teineteisest füüsiliselt, emotsionaalselt või vaimselt lahutada.12

Dawie ja Elisa jagasid hiljuti meiega, et Issand neid õnnistab. Neil on nüüd rohkelt toitu mitte ainult enda jaoks, vaid küllalt, et jagada ka teiste puudusekannatajatega.13 Nad edenevad üheskoos.

President Nelson õpetab, kuidas me võime edeneda abielupaaridena.14

Nate ja Lexi (usk Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse)

Järgmisena räägin teile Nate’ist ja Lexist.15 Nad on inspireeriv näide sellest väest, mis tuleb abiellu, kui mõlemad abikaasad rakendavad usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse.

Kujutis
Nate ja Lexi Baldwin

Nate ja Lexi abiellusid ja soovisid väga last saada. Pärast mitut kuud jäid nad lõpuks lapseootele. Nad jagasid rõõmuga oma uudist. Kahjuks katkes mõne aja pärast Lexi rasedus. Neid tabas suur kurbus.

Veel mõne kuu möödudes olid Lexi ja Nate taas lapseootel. Seekord edenes rasedus hästi. Veidi enne lapse sündi käisin koos Lexiga peol. Kõigil, sealhulgas Lexil, oli hea meel peatselt sündiva pisitütre üle.

Peagi pärast seda kurvastas meid uudis, et nende beebi oli surnud. Lexi väike tütar oli emasid ja beebisid täis sünnitusosakonnas sündinud surnult. See oli kohutav uudis. Vanem Cook ja mina külastasime Nate’i ja Lexit nende kodus. Arvasime, et leiame nad kohutavas leinas.

Kujutis
Nate, Lexi ja Hope Baldwin

Kui sisenesime nende koju, tundsime rahu vaimu. Nate ja Lexi võtsid meid soojalt vastu. Nad istusid koos diivanil ja hoidsid teineteist, kui jagasid meiega mõningaid üksikasju oma tütre kaotusega seoses. Nad rääkisid meile õrnast halastusest, millega Issand oli neid õnnistanud, et nende koormat kergendada. Nad väljendasid tänu oma kauni beebi eest, kellele nad olid nimeks pannud Hope. Lexi oli tänulik võimaluse eest Hope’i kanda ja sünnitada.

Nate’i ja Lexi usk tiivustas meid. See noor abielupaar trööstis meid. Ma ütlesin neile, et tundsin, et see on ime, kui hästi nad selle katsumusega toime tulevad. Nad vastasid mõlemad, jagades oma tunnistust Jeesusest Kristusest ja Tema lepituse tiivustavast ja tugevdavast jõust. Nende koorem oli raske, kuid Ta aitas neil seda kanda. Issand oli olnud nendega õrn ning Nate ja Lexi kohtlesid teineteist õrnusega. Nad olid ühtsed Jumala ja teineteisega.

Issanda abiga võivad katsumused meid ühendada. Vanem D. Todd Christofferson ütles: „Ilma Jumalata võivad need masendavad kogemused tuua meeleheidet, ahastust ja isegi kibestumust. Jumalaga asendub valu trööstiga, rahutus rahuga ja kurbus lootusega.”16

Me loodame, et lood nendest abielupaaridest aitavad tugevdada teie usku abielusse. Elu on katsumusterohke, kuid me võime kõik edeneda igavese abielu suunas, kui rakendame evangeeliumi põhimõtteid.

[Vanem Cook]

Lisaks neile abielupaaridele, kellest teile rääkisime, on maailma eri paigus palju teisi, kelle abielud õnnelikult edenevad. Me kohtume nende paaridega kõikjal, kus me käime. Nende seas on igas vanuses ja igasuguse taustaga inimesi. Me kutsume teid tuvastama mõnd sellist abielupaari, keda tunnete isiklikult. Jälgige neid, rääkige nendega, küsige neilt küsimusi. Nad ei ole täiuslikud, kuid te võite neilt õppida. Nad võivad aidata tugevdada teie usku abielu igavesse olemusse ning innustada teid arendama kristlikke omadusi, mis õnnistavad teid ja teie kaaslast igavesti.

Takistused

Kuna me elame langenud maailmas, peame tegelema takistustega – sealhulgas suhetes. Ma mainin mõnd takistust, mida võite kohata, kui püüate igavese abielu suunas edeneda.

Realistlikud ootused

Üks tavapärane takistus on ebarealistlikud ootused seoses isikuga, kellega abiellute. Meie ootused ei tohiks olla liiga kõrged (ega liiga madalad). Kui me siiras palves, tõsise kavatsusega Taevase Isaga avatult ja ausalt suhtleme, siis Ta juhib meid.

Rahulolek

Rahulolek on sageli üks takistus igavesele abielule. On kerge suikuda lihalikku rahulolekusse kui elame enese huvidest lähtudes ja meil on vähe kohustusi. Me võime oma elus mugavaks muutuda ega tunne enam vajadust kasvamise järele. See tunne on vastuolus meie Taevase Isa plaaniga. Selle sureliku elu eesmärk on saada selliseks nagu Tema. Me ei või saada, kui ei ole nõus sirutuma, muutuma ja edenema. Kui te olete rahulolevaks muutunud, siis palvetage ja rakendage usku, et sellest välja murda ja edeneda igavese abielu suunas. Taevane Isa võib aidata teil teada, mida võite oma isiklikes oludes teha, et edeneda, ning Ta õnnistab teid.

Tehnoloogia ja meedia

Lõpuks on üheks meie suureks takistuseks, mis meie aega kulutab, tehnoloogia ja meedia kohatu või liigne kasutamine. See teeb kahju inimestele ja pärsib suhteid nii kohtamaskäimisel kui abielus. Kui leiate ennast veebis kleepimas, postitamas, voogesitamas, tulistamas, laikimas, mängimas, võitmas, vallutamas, säutsumas, snapchat’imas rohkem kui inimestega vahetult rääkimas, naermas, jagamas, aitamas, kõndimas, küsimas, õppimas, hoolimas ja andmas, siis võivad tehnoloogia ja meedia olla teile takistuseks igavese abielu tõelise rõõmu poole edenemisel. Veebisuhtlus pole sobiv asendus inimestevahelisele suhtlemisele – reaalajas reaalsete inimestega suhtlemisele.

President Nelson on rõhutanud, kui tähtis on telefonid välja lülitada ja kõrvale panna. Ta on öelnud: „Ühine kvaliteetaeg on väga oluline! Abielupaarid peavad koos aega veetma, et oma suhte eest hoolitseda. Nad peavad õppima kuulama ning seejärel kuulama, et teineteiselt õppida. Seda aega tuleb planeerida. Kui õnnelik abielu on kõige tähtsam, siis väärib see parimat aega.”17 Meie tehnoloogiaharjumused vallalisajast kanduvad üle meie abiellu.

Te suudate seda!

Vennad ja õed! Issanda abiga suudate ületada kõik takistused, millega silmitsi seisate. Kus te ka ei viibi sellel lepingurajal, mis viib igavese abieluni, võib Issand aidata teil edeneda, et võiksite käia sellel rajal koos kellegagi, keda armastate. Kas olete vallaline, kellel puuduvad väljavaated abieluks, või probleemses abielus, või lahutatud ja lastega, püüate vabaneda sõltuvusest, kogete terviseprobleeme või heitumust, siis Issanda tervendav palsam võib teid tervendada, ravida ja tugevdada. Kui pöördute Tema poole usus, parandate meelt oma pattudest ja ammutate Tema väge, et edeneda, siis sünnivad imed.

Näited Mormoni Raamatust suurendavad meie usku. Mulle meeldib, kuidas Nefil kästi laev ehitada. Ta polnud kunagi varem laeva ehitanud ja ta viibis kõnnumaal. Võime võrrelda tema olukorda meie ülesandega rajada igavene abielu selles maailmas, mis tundub kõnnumaana.

Kujutis
Nefi ehitab laeva

Nefi ütles oma kogemuse kohta: „Ja kui on nõnda, et inimlapsed peavad kinni Jumala käskudest, kosutab ta neid ja tugevdab neid ja varustab neid vahenditega, millega nad saavad korda saata seda, mida ta neil käskinud on.”18

Nefi rakendas usku, tegutses usinalt ja Issand tegi ta suutlikuks ehitama laeva – laeva, mis kandis teda ja tema abikaasat ning peret üle ookeani tõotatud maale.19

Kui Nefi võib ehitada Issanda abiga laeva, siis võime meie kindlapeale ehitada Tema abiga igavese abielu. Tegelikult on igavese abielu ehitamine ehk pisut suurem väljakutse kui laeva ehitamine, kuid see on tehtav! On ju nii, õde Cook?

Kellega te abiellute?

Teilt, kes te olete vallalised, küsin ma: kellega te abiellute? Kindlasti ei ole teil puudu nõuannetest selle kohta, kes võiks olla see õige inimene. Kui mina olin noor mees, andis minu isa nõu: „Poeg, abiellu raha pärast, küll siis tuleb ka armastus.” Minu ema nõu oli: „Abiellu armastusest ja küll siis tuleb ka raha.” Hiljem õpetas mind minu misjonijuhataja20: „Abiellu igaveseks.”

Kujutis
abiellu raha pärast
Kujutis
abiellu armastusest
Kujutis
abiellu igaveseks

Igavene abielu on partnerlus Jumalaga, ja on oluline, et me otsime Tema nõu seoses sellega, kellega abielluda. Me ei vali oma kaaslast raha või vara järgi ega ka üksnes armastusest. Me otsime igavest abielu.

Ma hindan oma misjonijuhataja õpetust. Olen samuti tänulik tema nõuande eest, kui valmistusin koju naasma. Ta ütles, et ma peaksin pidevalt edenema oma igaveste eesmäride poole. Ta soovitas, et ma valmistuksin abieluks ega viivitaks, kui selleks õige võimalus tekib.

Soovitused

Isegi parimate kavatsuste juures ei ole alati kerge oma igavest kaaslast leida. Sageli on selleks vaja ühist pingutust. Esimesel aastal pärast misjonilt naasmist kohtasin noori naisi koolis, instituudis, tööl ja kirikus. Mõnega käisin ühel kohtingul, mõnega kahel, kuid ükski neist suhetest ei läinud sõprusest kaugemale. Mul oli abi vaja ja nii võtsin ühendust usaldusväärse endise misjonikaaslase, Mark Allrediga, kes elas linna teises otsas. Ma palusin temalt soovitust – soovitust, keda kohtama kutsuda.

Kujutis
Vanem Cook ja vanem Allred

Mark tundis mind. Ta kaalus noori naisi, keda tundis. Pärast mõningast mõtisklust andis ta mulle Lynette Hanseni nime. Ta arvas, et me sobiksime omavahel hästi ja meile meeldiks teineteisega koos olla. Võtsin naisega ühendust. Markil oli õigus! Ta oli kuldne, või pigem sai temast teemanti väärt soovitus. Mark oli inspireeritud.

Kujutis
Vanem ja õde Cook

Ma tean, et teie, kes te olete vallalised, võite otsida oma igavest kaaslast mitmel viisil, kuid mõned meetodid on kindlasti teistest paremad. Otsige oma kaaslast kohtadest, kust võite kõige tõenäolisemalt leida oma igavese kaaslase. Igavese kaaslase – ma ei saa seda küllalt rõhutada.

Küsige soovitust kelleltki, keda te tunnete ja usaldate. Kas teil on endine misjonikaaslane, ustav koolisõber või hea sõber eelmisest kogudusest? Keegi, kes teid tunneb? Miks mitte paluda neil teile kedagi soovitada?

Kui teile kedagi soovitatakse, siis rakendage usku, võtke temaga ühendust ja tehke proovi. Kindlasti on soovitusi, mis ei lähe täppi, kuid samuti on inspireeritud soovitusi, mis teie elu muudavad. Mina usun, et kui me rakendame usku, loodame ja kaasame Taevast Isa, siis leiavad aset head asjad.

Üheskoos edenemine

Kui mina hakkasin Lynette’iga kohtamas käima, siis meeldis meile väga koos olla. Me kohtusime sageli ja meie sõprus kasvas iga päevaga tugevamaks. Me erinesime teineteisest mitmel viisil, kuid kõigis olulistes asjades olime ühte meelt. Me armusime ja jõudsime lõpuks punkti, kus pidime tegema otsuse. Kas abiellume ja edeneme üheskoos? Või läheme kumbki oma teed?

Me kaalusime abielu tõsiasju. Kus me elame? Kuidas me ilma vanemateta rahaliselt toime tuleme? Kas ajastus oli õige? Me palvetasime koos kõigi oma murede üle. Tundsime mõlemad, et Taevasele Isale oleks meeltmööda, kui me abiellume. Tundsime, et Ta aitab meil kõik takistused ületada.

Kujutis
Vanem ja õde Cook

Enamik kõigest sellest leidis aset ühe koolisemestri jooksul. Lynette oli hea õpilane ja käis sageli raamatukogus õppimas. Mina käisin ka raamatukogus – et teda näha. Minu hinded paranesid ja Lynette’i hinded halvenesid. Tõsilugu! Kuid me mõlemad nõustusime, et see oli meie parim semester. Mispärast? Lisaks õnnele, mida koos olles tundsime, edenesime koos ühise eesmärgi suunas. Me tundsime, et olime joondanud ennast Jumalaga ja see oli hea tunne. Meie usk suurenes. Ja me hakkasime tundma, et Issanda abiga võime kõigest üle saada. Me olime täidetud rõõmuga.

Hiljem pitseeriti meid Utah’ osariigi Ogdeni templis. See toimus oma 40 aastat tagasi. Oleme ise avastanud, et abielu toob endaga suuremaid võimalusi õnneks kui ükski teine inimsuhe.21 Kuna see on Issanda plaan.

Kujutis
Vanem ja õde Cooki abielu

Me oleme täna rääkinud paljudest asjadest. Me loodame, et jagatud õpetus koguneb teie hinge ja aitab teil edeneda lepingurajal igavese abielu suunas. Me loodame, et teiega jagatud näited õnnelikest abieludest suurendavad teie usku ja et Vaim sosistas teile, mida võite teha, et edeneda. Ehk sosistas Vaim mõnele teie seast, kellega te võite edeneda!

Need teie seast, kes teete, mida vaja, et taotleda igavest abielu, kuid miski ei paista toimivat – olete te hetkel vallaline või abielus, mis ei paista edenevat –, me palvetame, et teid õnnistatakse, et võiksite jääda optimistlikuks ja annaksite endast parima, panustaksite Issanda töösse ja elaksite rõõmsalt. President Nelson ütles: „Me teame, et Issand mõistab meie kõigi üle kohut vastavalt meie tegudele ja ka südamesoovidele, ning et ülenduse õnnistused antakse kõigile, kes on väärilised.”22 Olge ustavad ja pürgige edasi. Issanda ajal saavad teile osaks kõik õnnistused. Ma tean, et see on tõde.

Vennad ja õed! Meil on suur võimalus pidevalt edeneda – lssanda abiga luua selestiline abielu ja igavene pere ning seda kindlustada. „Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on meie Päästja ja meie Lunastaja. Tema kaudu võime saada jõudu, et teha kõike, mida Taevane Isa meid tegema kutsub. Saagu teile osaks Tema õnnistused. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.