Lär dig mer

Låneprogrammet Ständiga utbildningsfonden (SUF) hjälper medlemmar i kyrkan i alla åldrar att få en utbildning som leder till ett självförsörjande jobb. Sedan 2001 har det här programmet varit till hjälp för mer än 90 000 individer runtom i världen. Genom återbetalningar av lån och generösa donationer fortsätter den här fonden att ta individer och familjer från fattigdom till oberoende under årtionden framöver.

För att få veta mer om uppkomsten av SUF kan du läsa ett tal av president Gordon B. Hinckley (”Den ständiga utbildningsfonden”, Liahona, juli 2001, s. 60–67) som hölls under en generalkonferens.

Erbjuds SUF-lån i mitt land?

A,B,C,D
Albanien, Amerikanska Samoa, Antigua och Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken

E,F,G,H
Ecuador, Elfenbenskusten, El Salvador, Fiji, Filippinerna, Demokratiska republiken Kongo, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong

I,J,K,L
Indien, Indonesien, Jamaica, Kambodja, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia

M,N,O,P
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mexiko, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Moçambique, Pakistan, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico

Q,R,S,T
Samoa, Sierra Leone, Spanien, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago

U,V,W,X,Y,Z
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zambia, Zimbabwe

Vad krävs för att jag ska beviljas SUF-lån?

Du arbetar tillsammans med din biskop eller grenspresident för att se om du kan beviljas ett SUF-lån. Du behöver en rekommendation från honom för att påbörja låneprocessen. Det krävs att du är värdig, behövande och beslutsam.

Värdig

Din behörighet till ett SUF-lån börjar med att du lever efter evangeliet och är värdig att få en tempelrekommendation (gäller även rekommendationer med begränsad användning).

Behövande

SUF-medel är heliga och är endast avsedda för medlemmar med betydande ekonomiska behov.

Tänk på alla de olika inkomstkällor du har (dina egna och din familjs) som kan betala för din skolgång. De kan innefatta bidrag och stipendier. Om du behöver hjälp med att få veta hur du på olika sätt kan betala för din utbildning, se Utbildning för bättre jobb, s. 45–50, eller kontakta oberoendespecialisten i din stav eller ditt lokala oberoendecenter.

Beslutsam

Du behöver arbeta hårt, studera flitigt och övervinna svårigheter för att examineras från ditt program, hitta ett bättre jobb, återbetala ditt lån och bli oberoende

Varför du behöver återbetala ditt lån

Varje gång du gör en återbetalning på lånet skapar du tillfälle för någon annan att bli oberoende genom utbildning. Din ärlighet när du betalar tillbaka medel du lånat är till välsignelse för dig, din familj och dem som kommer efter dig.

Hur kan jag använda mitt SUF-lån?

Att utbilda sig är en livsomvandlande upplevelse, men det kan också vara en dyr sådan. SUF-lån är tillgängliga för kvalificerade tekniska och yrkesförberedande program som varar i högst två år. De används till att betala terminsavgifter och andra avgifter (såsom material, böcker, examensbevis och tentor). SUF-lån kan inte användas till resekostnader till och från skolan, dagliga levnadskostnader eller kostnaden för en dator eller andra studiehjälpmedel.

Vi uppmuntrar dig att gå igenom kapitel 3 i Utbildning för bättre jobb och utföra alla de föreslagna aktiviteterna för att fastställa hur du på bästa sätt kan betala för din utbildning.

Du behöver till exempel fundera över resekostnader till och från skolan, kostnaden för en dator och andra studiehjälpmedel (vid behov) och dina dagliga levnadskostnader. Dessa utgifter täcks inte av ett SUF-lån.

Hur återbetalar jag mitt lån?

När ditt lån beviljats och du börjar skolan, börjar du göra återbetalningar. Dessa betalningar är kraftigt reducerade så länge du går i skolan. För att se hur stora dina lånebelopp är kan du logga in på webbplatsen för SUF-studenter. Varje land erbjuder olika alternativ för återbetalningar för att hjälpa dig betala tillbaka ditt lån.

Så snart du har tagit din examen börjar du betala av ditt lån. Beroende på längden på ditt program och ditt lånebelopp bör du kunna återbetala ditt lån, inklusive ränta, inom fem år.

Om du har ekonomiska svårigheter, problem med hälsan eller andra problem som försvårar dina SUF-återbetalningar kan du beviljas tillfällig omläggning av lånet. Kontakta din oberoendespecialist i staven eller ditt lokala områdeskontor för SUF för att få veta mer.

Om du flyttat från det land där ditt SUF-lån beviljades behöver du kontakta det lokala områdeskontoret för SUF där du nu bor för att överföra ditt konto. Det här hjälper dig i återbetalningsprocessen.