Răspunsuri la întrebări frecvente

Conducători și specialiști

Ce este bizuirea pe forțele proprii?

„Bizuirea pe forțele proprii este capacitatea, angajamentul și efortul de a satisface nevoile spirituale și materiale ale dumneavoastră și ale familiei. Pe măsură ce membrii ajung să se bizuie pe forțele proprii, ei ajung să slujească și să se îngrijească mai bine de alții” (Manualul 2: Administrarea Bisericii [2010], 6.1.1).

De unde a venit inițiativa Bizuirea pe forțele proprii?

Inițiativa Bizuirea pe forțele proprii este o inițiativă a Primei Președinții. Inițiativa a fost implementată în anul 2014. A început în afara Americii de Nord și acum este disponibilă în lumea întreagă. Sute de mii de persoane au început să se bizuie mai mult pe forțele proprii participând la aceasta.

Ce sunt grupurile pentru bizuirea pe forțele proprii?

În cadrul grupurilor pentru bizuirea pe forțele proprii sunt îmbinate îndemânări practice cu principii spirituale pentru a ajuta oamenii să se ajute ei înșiși. Grupurile pentru bizuirea pe forțele proprii sunt, de obicei, mici, cuprinzând mai puțin de 12 persoane, și sunt conduse de un coordonator, nu de un expert sau învățător. Fiecare grup pentru bizuirea pe forțele proprii se concentrează asupra uneia dintre următoarele patru teme: angajare, educație, mică afacere sau finanțe personale (vedeți materialele).

Care sunt rezultatele?

Grupurile pentru bizuirea pe forțele proprii au impacturi pozitive imediate și pe termen lung atât din punct de vedere temporal, cât și spiritual. La șase luni după terminarea participării la un grup de bizuire pe forțele proprii, membrii grupului raportează următoarele:

  • 32% și-au îmbunătățit capacitatea de a asigura necesitățile vieții pentru ei și familiile lor;
  • 56% și-au îmbunătățit capacitatea de a lucra în mod direct cu Domnul pentru a-și rezolva problemele;
  • 44% au ținut un buget după ce au terminat cursul;
  • 37% și-au sporit economiile;
  • 53% și-au scăzut datoriile de consum neachitate.
Cum se organizează grupurile pentru bizuirea pe forțele proprii?

Membrii grupului pot fi invitați să participe sau se pot alătura grupului din proprie inițiativă. Deseori, grupurile se organizează printr-o adunare de devoțiune, dar se pot organiza, de asemenea, fără o adunare de devoțiune. Grupurile trebuie să se organizeze, întotdeauna, sub îndrumarea conducătorilor locali. Membrii grupului se adună pentru a hotărî când și unde se vor întâlni. Cel puțin un coordonator este desemnat fiecărui grup.

Cât timp se întâlnesc grupurile?

Grupurile se întâlnesc, de regulă, o dată pe săptămână, timp de 12 săptămâni. Întâlnirile grupului durează, de obicei, între 90 de minute și 2 ore. Opțiuni accelerate sunt disponibile pentru grupul Cum să găsesc un loc de muncă mai bun.

Cum organizăm o adunare de devoțiune cu tema bizuirea pe forțele proprii?

Urmați broșura Calea mea. Pentru mai multe detalii, vedeți pagina 13.

Cine ar trebui să participe?

Mulți oameni se pot bizui mai bine pe forțele proprii. Membrii episcopatelor și ai consiliilor de episcopie au în vedere, rugându-se, pe cine să invite. În mod ideal, oamenii sunt invitați personal să participe la o adunare de devoțiune cu tema bizuirea pe forțele proprii (dacă se desfășoară) sau de a se alătura direct unui grup pentru bizuirea pe forțele proprii. Pe lângă aceasta, conducători îi pot invita să participe pe cei care îi pot întări pe alții prin timpul și talentele lor (vedeți Doctrină și legăminte 82:18-19).

Pot participa persoane de alte religii?

Da, desigur. Fiți sensibil la perspectiva și înțelegerea persoanelor de alte religii. Poate fi util să explicați unele scripturi și citate care sunt specifice Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Poate fi necesar să adaptați unele dintre angajamentele bazate pe credință.

Câte persoane trebuie să facă parte dintr-un grup?

Grupurile lucrează cel mai bine când sunt formate din 5 până la 12 membri. Dacă sunt mai mult de 12 persoane, aveți în vedere împărțirea grupului. Grupurile mai mici de 5 persoane pot funcționa, de asemenea, dar ar putea avea nevoie de adaptări sau sprijin.

Ce facem dacă doar o persoană sau două doresc să facă parte dintr-un grup?

Aflați dacă episcopiile din cadrul țărușului pot identifica alte persoane care ar beneficia dacă ar participa la curs sau care doresc să participe. Dacă se întâmplă să locuiți lângă alt țăruș, puteți vedea dacă este posibil să uniți grupurile. O altă opțiune este să invitați oamenii să se alăture altui grup. De asemenea, vă puteți adapta resursele pentru a se potrivi unui grup foarte mic.

Coordonatorii trebuie să fie experți?

Nu. Grupurile pentru bizuirea pe forțele proprii sunt concepute cu scopul de a fi coordonate, nu de a avea un expert care predă. Materialele oferă cunoștințele și Spiritul și puterea grupului contează în mod decisiv. Pur și simplu, urmați materialele și căutați îndrumarea Spiritului. Coordonatorii vor fi instruiți.

Coordonatorii trebuie să primească o chemare sau o însărcinare?

Coordonatorii pot primi o chemare sau însărcinare. Acest lucru trebuie hotărât de către conducătorii locali.

Cum trebuie să primească coordonatorii o chemare sau însărcinare?

De regulă, coordonatorii pot primi o chemare sau însărcinare din partea conducătorilor locali. Când extind chemarea sau însărcinarea, este util dacă respectivii conducători pot împărtăși câteva informații despre chemare. Această pagină web conține informații utile despre rolul coordonatorilor.

Putem avea mai mult de un coordonator într-un grup?

Da.

Putem sări, combina sau scurta lecțiile?

Acest lucru nu este încurajat. Lungimea și conținutul fiecărui curs al grupului au fost destinate obținerii anumitor rezultate și grupurile sunt încurajate să urmeze materialul așa cum este scris. Totuși, relevanța unor conținuturi poate varia sau pot exista alte nevoi locale care necesită atenție urgentă. Sfătuiți-vă cu specialistul la nivel de țăruș înainte de a face schimbări.

Trebuie să oferim toate cele patru cursuri ale grupurilor pentru bizuirea pe forțele proprii?

Nu. Conducătorii locali trebuie să înțeleagă nevoile membrilor și să ofere numărul și tipul de cursuri de care simt că au nevoie membrii și pe care le pot sprijini în mod corespunzător.

Unde pot găsi manualele și prezentările video necesare pentru cursuri?

Manualele și prezentările video pentru cursurile, adunările de devoțiune și instruirea pentru bizuirea pe forțele proprii pot fi găsite pe această pagină. Aceste materialele sunt disponibile, de asemenea, în aplicația Biblioteca Evangheliei. Manuale pot fi comandate pe store.lds.org sau pot fi cumpărate de la un centru de distribuire local, dacă este disponibil.

Cum comandăm materialele?

Materiale pot fi comandate pe store.lds.org sau pot fi cumpărate de la un centru de distribuire local, dacă este disponibil.

Cum înregistrăm un grup?

La începutul organizării unui grup, coordonatorul completează Raportul privind înscrierea grupului la srs.lds.org/report.

Cum facem raportul la sfârșitul întâlnirilor unui grup și cum obținem certificatele de încheiere a cursului?

La ultima întâlnire a grupului, membrii grupului completează evaluările personale. Coordonatorul strânge aceste informații și, după întâlnirea grupului, completează Raportul privind grupul la încheierea cursului la srs.lds.org/report. Prin completarea raportului vă îngrijiți și de solicitarea certificatelor. Un administrator cu privire la bizuirea pe forțele proprii va trimite exemplare digitale ale certificatelor specialistului în bizuire pe forţele proprii la nivel de țăruș, care le va tipări, va avea grijă să fie semnate și se va asigura că membrii grupului primesc certificatele.

Sunt conducătorii și specialiștii instruiți?

Da. Primul pas este să citiți și să vă familiarizați cu Ghidul conducătorului. Puteți accesa această pagină pentru câteva instruiri și prezentări video utile. Pe lângă aceasta, există angajați și voluntari ai Bisericii care vă pot ajuta (vedeți pagina 8 a fișierului Ghidul conducătorului PDF).

Cine face parte din Comitetul pentru bizuirea pe forțele proprii de la nivel de țăruș și ce face acest comitet?

Vedeți paginile 4 și 9 ale fișierului Ghidul conducătorului PDF.

Ce face specialistul în bizuire pe forțele proprii la nivel de țăruș?

Vedeți pagina 5 a fișierului Ghidul conducătorului PDF.

Ce este un centru pentru sprijinirea bizuirii pe forțele proprii la nivel de țăruș?

Un loc fizic sau virtual, în care resursele pentru bizuirea pe forțele proprii sunt puse la dispoziția membrilor țărușului. Vedeți pagina 9 a fișierului Ghidul conducătorului PDF.

Ce fel de resurse trebuie să avem într-un centru pentru sprijinirea bizuirii pe forțele proprii?

Acelea care membrii Comitetului pentru bizuirea pe forțele proprii de la nivel de țăruș consideră că îndeplinesc cel mai bine nevoile țărușului.