Odgovori na uobičajena pitanja

Vođe i stručnjaci

Što je samodostatnost?

»Samodostatnost je sposobnost, predanost i nastojanje da se osiguraju duhovne i vremenite potrepštine za sebe i obitelj. Kada članovi postaju samodostatni, također su sposobniji služiti drugima i brinuti se za njih« (Handbook 2: Administering the Church [2010.], 6.1.1).

Odakle je došla Inicijativa za samodostatnost?

Inicijativa za samodostatnost jest inicijativa Prvog predsjedništva. Inicijativa je u funkciji od 2014. godine. Započela je izvan Sjeverne Amerike i sada je dostupna diljem svijeta. Sudjelovanjem u njoj stotine tisuća ljudi poboljšali su svoju samodostatnost.

Što su skupine za samodostatnost?

Skupine za samodostatnost spajaju praktične vještine s duhovnim načelima kako bi se pomoglo ljudima da pomognu sebi. Obično su skupine za samodostatnost male, s manje od 12 osoba, a vodi ih voditelj, ne stručnjak ili učitelj. Svaka se skupina za samodostatnost usredotočuje na četiri teme: zaposlenje, obrazovanje, malo poduzetništvo ili osobne financije (provjerite materijale).

Koji su rezultati?

Skupine za samodostatnost imaju neposredne i dugoročne pozitivne učinke i vremenito i duhovno. Šest mjeseci nakon dovršetka skupine za samodostatnost, članovi skupine izvijestili su o sljedećem:

  • 32% poboljšalo je svoju sposobnost pribavljanja za životne potrebe za sebe i svoje obitelji;
  • 56% poboljšalo je svoju sposobnost izravnog rada s Gospodinom na rješavanju svojih problema;
  • 44% vodilo je proračun nakon dovršetka tečaja;
  • 37% povećalo je svoju ušteđevinu;
  • 53% smanjilo je svoj nepodmireni potrošački dug.
Kako se osnivaju skupine za samodostatnost?

Članovi skupine mogu biti pozvani sudjelovati ili se sami mogu pridružiti skupini. Skupine se često osnivaju kroz sastanak duhovne misli, no mogu također biti osnovane i bez tog sastanka. Skupine se uvijek trebaju osnivati pod vodstvom mjesnih vođa. Članovi skupine sastaju se kako bi odlučili kada i gdje se sastajati? Barem se jednog voditelja uparuje sa svakom skupinom.

Koliko se dugo skupine sastaju?

Skupine se sastaju jednom tjedno tijekom 12 tjedana. Sastanci skupine obično traju između 90 minuta i 2 sata. Ubrzana opcija dostupna je u skupini Pronaći bolji posao.

Kako organiziramo sastanak duhovne misli za samodostatnost?

Slijedite knjižicu Moj put. Pogledajte stranicu 13 za određene detalje.

Tko bi trebao sudjelovati?

Mnogi ljudi mogu poboljšati svoju samodostatnost. Biskupi i vijeća odjela uz molitvu razmatraju koga pozvati. U idealnom slučaju, ljudi su osobno pozvani sudjelovati na sastanku duhovne misli za samodostatnost (ako im se ponudi) ili se izravno priključe skupini za samodostatnost. Uz to, vođe bi trebali razmotriti to da pozovu one koji mogu osnažiti druge sa svojim vremenom i talentima (vidi Nauk i savezi 82:18-19).

Mogu li ljudi drugih vjera sudjelovati?

Da, naravno. Budite osjetljivi prema stajalištima i razumijevanjima ljudi drugih vjera. Može biti korisno za objasniti neke stihove ili citate specifične za Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Možda će također biti potrebno prilagoditi neke od obveza baziranih na vjeri.

Koliko bi ljudi trebalo biti u skupini?

Skupine najbolje djeluju kada imaju između 5 i 12 članova skupine. Imate li više od 12 osoba, razmotrite razdijeliti skupinu. Skupine s manje od 5 osoba mogu funkcionirati, no može im biti potrebna prilagodba ili podrška.

Što da učinimo ako se samo jedna ili dvije osobe žele priključiti skupini?

Saznajte mogu li odjeli u kolčiću utvrditi druge ljude koji će imati koristi od tečaja ili bi bili voljni pohađati tečaj. Ako slučajno živite pokraj drugog kolčića, možete vidjeti je li moguće spojiti skupine. Druga je mogućnost pozvati ljude da se priključe vašoj skupini. Također, mogli biste prilagoditi svoje izvore da odgovaraju vrlo maloj skupini.

Trebaju li voditelji biti stručnjaci?

Ne. Skupine za samodostatnost određene su da ih se vodi, ne da ih stručnjak podučava. Materijali nude stručnost, a Duh i moć skupine nadoknađuju bilo kakvu razliku. Jednostavno slijedite materijale i tražite Duha. Voditelji će primiti obuku.

Trebaju li voditelji primiti poziv ili zaduženje?

Voditelji mogu biti pozvani ili zaduženi. To treba odlučiti mjesno vodstvo.

Kako bi voditelji trebali biti pozvani ili zaduženi?

Obično mjesno vodstvo poziva ili zadužuje voditelje. Kada se upućuje poziv ili zaduženje, korisno je ako vođe mogu iznijeti neke informacije o pozivu. Ova internetska stranica sadrži korisne informacije o tome kako biti voditelj.

Možemo li imati više od jednog voditelja u skupini?

Da.

Možemo li preskočiti, spojiti ili skratiti lekcije?

To se ne potiče. Dužina i gradivo tečaja svake skupine osmišljeni su za određene ishode pa se potiče skupine da slijede materijale kako su napisani. Međutim, važnost dijela sadržaja može varirati i mogle bi postojati druge izuzetne mjesne potrebe. Provjerite sa svojim stručnjakom za samodostatnost prije provođenja promjena.

Trebamo li ponuditi sva četiri tečaja za skupine za samodostatnost?

Ne. Mjesni bi vođe trebali razumjeti potrebe svojih članova i ponuditi broj i vrstu tečaja za koje smatraju da su članovima potrebni i mogu ih primjereno podržati.

Gdje mogu pronaći priručnike i videozapise za tečaj?

Ovi priručnici i videozapisi za tečajeve, sastanke duhovne misli i obuke za samodostatnost mogu se pronaći na ovoj stranici. Ovi su materijali također dostupni u aplikaciji Evanđeoska knjižnica. Priručnike se može naučiti na stranici store.churchofjesuschrist.org ili kupiti u mjesnom distribucijskom centru ako su dostupni.

Kako naručujemo materijale?

Materijali se mogu naučiti na stranici store.churchofjesuschrist.org ili kupiti u mjesnom distribucijskom centru ako su dostupni.

Kako prijavljujemo skupinu?

Voditelj na početku skupine ispunjava Obrazac za prijavu skupine na stranici srs.churchofjesuschrist.org/report.

Kako ispunjavamo izvješće na kraju skupine i dobivamo potvrde o završetku?

Na zadnjem sastanku skupine, članovi skupine ispunjavanju svoje osobne procjene. Voditelj sakuplja ove podatke i nakon sastanka skupine ispunjava završno izvješće skupine na stranici srs.churchofjesuschrist.org/report. Ispunjavanje izvješća također rješava pitanje zahtijevanja potvrda. Upravitelj za samodostatnost poslat će digitalne primjerke potvrda stručnjaku za samodostatnost u kolčiću koji će ih ispisati, pobrinuti se da su potpisani i da članovi skupine dobiju svoje potvrde.

Postoji li obuke za vođe i stručnjake?

Da. Prvi je korak pročitati priručnik Vodič za vođe i upoznati se s njime. Možete posjetiti ovu stranicu za neke korisne obuke i videozapise. Uz to, postoje zaposlenici i dobrovoljci Crkve koji vam mogu pomoći (vidi stranicu 8 formata priručnika Vodič za vođe).

Tko je dio odbora za samodostatnost u kolčiću i što taj odbor radi?

Pogledajte stranice 4 i 9 formata priručnika Vodič za vođe.

Što radi stručnjak za samodostatnost u kolčiću?

Pogledajte stranicu 5 formata priručnika Vodič za vođe.

Što je centar za samodostatnost u kolčiću?

Fizičko ili virtualno mjesto na kojem su izvori za samodostatnost dostupni članovima kolčića. Pogledajte stranicu 9 formata priručnika Vodič za vođe.

Koje bismo izvore trebali imati u centru za samodostatnost.

One za koje odbor za samodostatnost u kolčiću odredi da mogu najbolje ispuniti potrebe kolčića.