การประชุมใหญ่สามัญ ตุลาคม 2011

  ภาคเช้าวันเสาร์ ขยาย
  ดาวน์โหลดเสียง
  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
  ภาคฐานะปุโรหิต ขยาย
  ดาวน์โหลดเสียง
  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
  ภาคเช้าวันอาทิตย์ ขยาย
  ดาวน์โหลดเสียง
  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์
  การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ ขยาย
  ดาวน์โหลดเสียง
  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์