งานโอเพ่นเฮ้าส์รอบสาธารณชน
พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน ถึง วันเสาร์ที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2023
ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย
เข้าชมฟรี ขอแนะนำให้จองวันและเวลาเข้าชมล่วงหน้า

บทนำ

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโอเพ่นเฮ้าส์พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

พระวิหารเป็นอาคารศักดิ์สิทธิ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญมาสัมผัสความสงบของบริเวณโดยรอบ รวมถึงสถาปัตยกรรม และงานศิลปะต้นฉบับที่สวยงาม เมื่อมีการอุทิศพระวิหารแล้ว การเข้าพระวิหารจะสงวนไว้สำหรับสมาชิกของศาสนจักร ดังนั้นงานโอเพ่นเฮ้าส์นี้จึงเป็นโอกาสพิเศษในการเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในชุมชน

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

การเข้าชม

เข้าชมฟรี ขอแนะนำให้ทำการจองเวลาเข้าชมล่วงหน้า

สามารถนำเก้าอี้รถเข็นเข้ามาได้

ขอแนะนำให้สวมรองเท้าที่ใส่สบายและแต่งกายสุภาพ

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ช่วยเหลือเข้ามาในพระวิหาร

กรุณางดสูบบุหรี่ในบริเวณพระวิหาร

วันเวลา

1 - 16 กันยายน 2023 (ยกเว้นวันอาทิตย์)

เวลา 09:00น - 21:00น

สถานที่ตั้ง

1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ระยะเวลา

งานโอเพ่นเฮ้าส์ประกอบด้วยวิดีโอสั้นๆ และการเดินชมบริเวณต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 50 นาที

พระวิหารของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

พระวิหารของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้สมาชิกศาสนจักรได้มาทำสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า เช่น รักษาพระบัญญัติหรือสัญญาการแต่งงาน พระวิหารมีอยู่ในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิลด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของความเชื่อทั้งหมดของเรา เราเฉลิมฉลองพระชนม์ชีพอันหาที่เปรียบมิได้และพระคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ และเราเชื้อเชิญให้ทุกคนมาหาพระองค์