Förberedelse för templet och prästadömet


Varje år hålls ett möte som kallas Förberedelse för templet och prästadömet för elvaåriga pojkar och flickor tillsammans. Deras föräldrar bjuds också in till mötet. Mötet hålls för att hjälpa barnen förstå de välsignelser som kommer av tjänande i templet och i prästadömet, och av att ingå och hålla heliga förbund. Ämnen för mötet kan vara prästadömets syften, ansvar, förrättningar och välsignelser, hur man hjälper pojkar stärka sin beslutsamhet att förbereda sig för att ta emot prästadömet, hur man hjälper pojkar och flickor förverkliga sina möjligheter att delta i frälsningsarbetet samt hur man uppmuntrar barnen att förbereda sig för att få en tempelrekommendation med begränsad användning när de fyller tolv år och att värdigt delta i ställföreträdande dop allt eftersom deras omständigheter tillåter.

Nedan finns en förteckning över resurser och riktlinjer som kan hjälpa dig planera mötet.

Resurser

Riktlinjer

  • Primärföreningens presidentskap förbereder mötet under biskopsrådets ledning.
  • En medlem av biskopsrådet leder mötet, och minst en medlem av Primärföreningens presidentskap närvarar.
  • Andra ledare kan också närvara, däribland medlemmar av presidentskapet för diakonernas kvorum, bikupsflickornas klasspresidentskap, samt Unga mäns och Unga kvinnors presidentskap.
  • Har en församling bara ett fåtal elvaåringar kan mötet hållas under ledning av stavspresidentskapet tillsammans med andra församlingar eller med hela staven.
  • Det kan alltefter lokala behov hållas en söndagskväll, som del av ett primärmöte på en söndag eller vid en annan tidpunkt.