Priprava za hram i svećeništvo


Svake se godine održava susret pod nazivom Priprava za hram i svećeništvo za 11-godišnje dječake i djevojčice. Također, pozvani su i njihovi roditelji. Svrha susreta jest pomoći djeci da shvate blagoslove služenja u hramu, svećeničkog služenja te blagoslove sklapanja i obdržavanja svetih saveza. Moguće teme za susret mogu biti svrhe svećeništva, odgovornosti, uredbe i blagoslove; pomoć dječacima u osnaživanju njihove obveze u pripravi za primanje svećeništva; pomoć dječacima i djevojčicama u shvaćanju njihove prilike sudjelovati u djelu spasenja; poticanje djece u pripravi za primanje hramske preporuke ograničenog korištenja kada navrše 12 godina te za dostojno sudjelovanje u zastupničkim krštenjima kako to dopuštaju njihove okolnosti.

Niže su navedeni neki resursi i smjernice za pomoć pri planiranju susreta.

Resursi

Smjernice

  • Predsjedništvo Male škola planira sastanak pod vodstvom biskupstva.
  • Član biskupstva vodi sastanak na kojem je prisutan barem jedan član predsjedništva Male škole.
  • Drugi vođe, uključujući i članove predsjedništva zbora đakona, predsjedništvo razreda Pčelica te predsjedništva Mladića i Djevojaka, također mogu prisustvovati.
  • Ako u odjelu ima malo jedanaestogodišnjaka, sastanak se može održati pod vodstvom predsjednika kolčića s drugim odjelima ili cijelim kolčićem.
  • Sukladno mjesnim potrebama, sastanak se može održati u nedjelju navečer kao dio sastanka Male škole nedjeljom ili u neko drugo vrijeme.