Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vaikai ir jaunimas

Sustiprinti augančiosios kartos tikėjimą Jėzumi Kristumi ir padėti vaikams bei jų šeimoms tobulėti sandoros kelyje susiduriant su gyvenimo iššūkiais.

„O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.“

Luko 2:52