Djeca i mladi Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana

Osnažite vjeru nadolazećeg naraštaja u Isusa Krista te pomognite djeci, mladima i njihovim obiteljima napredovati duž puta saveza dok se susreću sa životnim izazovima.

»A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti ‘pred Bogom i ljudima’.«

Luka 2:52