โปรแกรมเด็กและเยาวชนคืออะไร?

  เว็บไซต์เด็กและเยาวชน

  เว็บไซต์เด็กและเยาวชนมีข้อมูลสำคัญ สื่อการเรียนการสอนของโปรแกรม แหล่งช่วยการอบรม แนวคิดเป้าหมายและกิจกรรม รวมทั้งเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ

  แอปมือถือ Gospel Living

  แอปมือถือ Gospel Living ออกแบบไว้ให้สร้างแรงบันดาลใจ ดึงดูดใจ สนุก และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สิ่งนี้สนับสนุนชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางผ่านเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมาย การแจ้งเตือน แนวคิดเป้าหมายและกิจกรรม การสื่อสาร และการจดบันทึก

  แอปมือถือ Gospel Living จะมีให้ใช้สำหรับ Android และ Apple iOS และจะเปิดตัวในปี 2020

  คำถามที่พบบ่อยและข้อมูลอื่นๆ

  ภาพรวมและคำถามที่พบบ่อย

  ภาพรวมโดยย่อและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรมเด็กและเยาวชน