Schriftstudie

  • Enkele jongevrouwen bestuderen gezamenlijk de Schriften

Doel

Lees en denk na over Schriftteksten die met het kampthema verband houden.

Omschrijving

Kies een groep verzen (ongeveer tien tot twintig) uit de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde die met het kampthema verband houden. Schrijf deze Schriftverwijzingen op een kaartje of een strookje papier en geef de eerste dag van het kamp iedere jongevrouw een exemplaar van de lijst. Vraag de jongevrouwen deze Schriftteksten dagelijks in een groepje of alleen te bestuderen. U kunt tijd voor deze Schriftstudie in het kampschema opnemen.

Aan het einde van het kamp kunt u de jongevrouwen die deze uitnodiging hebben opgevolgd in het zonnetje zetten. U kunt hun ook vragen anderen te vertellen wat ze uit deze teksten hebben geleerd en hoe door deze activiteit hun getuigenis is versterkt.

In planner opnemen