Toneelstukjes gebaseerd op de Schriften

  • Vrouw op oudtestamentische wijze gekleed

Doel

Schrijf een voorstelling op basis van een verhaal uit de Schriften.

Omschrijving

Deel de jongevrouwen op in groepjes. Laat elke groep een lievelingsverhaal uit de Schriften kiezen — zo mogelijk eentje dat met het kampthema verband houdt — en schrijf een korte voorstelling of toneelstukje op basis van dat verhaal. U kunt voorwerpen naar het kamp meebrengen die als rekwisieten voor deze voorstellingen kunnen dienen. U kunt ook uitbeelden hoe een verhaal uit de Schriften er in deze tijd zou uitzien. Hoe zou bijvoorbeeld de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zijn als die in uw buurt en die van uw familie en vrienden, plaatsvond? U kunt ook taferelen uit de kerkgeschiedenis, verhalen uit de plaatselijke kerkgeschiedenis of een toneelstukje op basis van de normen van Voor de kracht van de jeugd of de waarden van de jongevrouwen spelen. 

In planner opnemen