Kijk naar Gods scheppingen

  • Schrijvende jongevrouw in de vrije natuur

Doel

Waardeer de pracht van Gods scheppingen door aan activiteiten in de vrije natuur deel te nemen.

Omschrijving

Organiseer een activiteit waar u de zonsondergang kunt zien, vroeg opstaat zodat u de zon ziet opkomen, naar sterren en sterrenbeelden zoekt in de nachtlucht, of op een wandeltocht gaat en Schriftteksten over het ontstaan van de wereld leest (zie Genesis 1 en Mozes 2). Door activiteiten in de natuur te houden, kunt u Gods scheppingen zien en die getuigen van Hem. Schrijf in uw dagboek over uw gevoelens jegens God en deze prachtige wereld die Hij heeft geschapen.

In planner opnemen