Schattenjacht in de natuur

  • Twee jongevrouwen wandelen door een bos

Doel

Leer door een schattenjacht Gods scheppingen waarderen.

Omschrijving

Organiseer een activiteit waar u meer over planten, dieren of geologische formaties eigen aan uw gebied leert. Nodig eventueel een deskundige uit om u voor te lichten over deze zaken en hoe u ze kunt herkennen. Stel dan een lijst op met specifieke soorten stenen, dieren en planten waar u over geleerd hebt. Als u bijvoorbeeld in Indonesië woont, kan uw lijst orchideeën, sandelhout, apen, vlinders, of stollingsgesteente en kalksteen bevatten. Vorm kleine groepjes jongevrouwen en geef elk groepje een kopie van de lijst. Elke groep verkent dan het gebied om een exemplaar van elk item op de lijst te vinden. Verstoor daarbij niet de natuurlijke schoonheid van uw gebied — laat alle planten, dieren en stenen ongemoeid. (Leer tijdens een voorbereidende activiteit de plaatselijke giftige planten en dieren herkennen.) Maak een tekening of neem een foto van wat u ziet.

Kom wanneer alle groepjes klaar zijn bij elkaar en praat over wat u hebt gezien. Bespreek de pracht en de functie van elk item op uw lijst. Lees eventueel in de Schriften over het scheppingsverhaal of andere leringen over Gods schepping (zie bijvoorbeeld Mattheüs 6:28–30) zodat u meer informatie over en waardering voor het werk van onze hemelse Vader en zijn liefde voor zijn kinderen kunt krijgen.

In planner opnemen