Uit het hoofd leren

  • Jongevrouw leest een boek

Doel

Leer een document, verhaal of Schrifttekst die met het kampthema verband houdt uit het hoofd.

Omschrijving

Kies een document als ‘De levende Christus, het getuigenis van de apostelen’ of ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, of kies een stuk van een conferentietoespraak of enkele Schriftteksten uit die met het kampthema verband houden. Leer de woorden voor of tijdens het kamp uit uw hoofd. U kunt wat u uit uw hoofd hebt geleerd tijdens een devotional, haardvuuravond of andere geestelijke bijeenkomst gebruiken. Schrijf in uw dagboek hoe het uit het hoofd leren van deze woorden uw getuigenis heeft versterkt.

In planner opnemen