Kerktrivia

  • Jongevrouw steekt haar hand op

Doel

Speel een spel om uw kennis van kerktrivia te testen.

Omschrijving

Organiseer een activiteit waarbij u uw kennis van het evangelie en de kerkgeschiedenis toetst. Laat voor de activiteit een volwassen leider een lijst maken met vragen en antwoorden over de kerkgeschiedenis en het evangelie. De antwoorden horen in de Schriften, Voor de kracht van de jeugd, en Trouw aan het geloof terug te vinden zijn. U kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Wie verscheen er in één nacht driemaal aan Joseph Smith in zijn kamer?’ Het antwoord luidt Moroni. Schrijf de antwoorden op de vragen op papieren borden of vellen papier. Teken hier een gekleurde stip op. Verspreid dan de stippen over de grond.

Deel de jongevrouwen op in twee groepen. Een volwassen leider leest een vraag van de lijst voor. Een van de jongevrouwen uit elke groep rent dan om de stip met het juiste antwoord op de vraag te vinden. Als zij het antwoord vindt, gaat zij op de stip staan. Zij blijft daar staan tot het spel eindigt. De andere jongevrouw moet naar haar team terugkeren. Het team waarvan er meer teamleden op een stip staan aan het einde van het spel heeft gewonnen. Zorg ervoor dat iedere jongevrouw aan de beurt komt.

In planner opnemen