Kamp-devotionals

  • Jongevrouw geeft haar getuigenis buitenshuis

Doel

Houd een bijeenkomst waar u samen inspirerende boodschappen uitwisselt, in de Schriften leest, naar muziek luistert en een bespreking houdt.

Omschrijving

Houd als onderdeel van uw kamp elke dag een devotional. Deze devotionals kunnen voor het hele kamp of voor kleinere groepen worden georganiseerd. Nodig eventueel een gastspreker uit om over het kampthema of over een onderwerp uit Voor de kracht van de jeugd te spreken. De leiders van het jongerenkamp kunnen elke ochtend of avond de jongevrouwen waar zij verantwoordelijk voor zijn bij elkaar roepen en een devotional met hun groepje houden. U kunt ook een dagelijkse, grotere devotional voor alle jongevrouwen in het kamp organiseren. Zorg ervoor dat iedere jongevrouw betrokken is bij de organisatie van de devotionals en eraan deelneemt, zodat ieder van hen de Geest kan voelen en haar getuigenis kan versterken.

In planner opnemen