Diepzeeduiken en snorkelen

  • Duikuitrusting

Doel

Kennismaken met diepzeeduiken en snorkelen.

Omschrijving

Organiseer een reeks activiteiten waarbij u diepzeeduiken en snorkelen leert. U kunt die activiteiten over een paar weken spreiden. Nadat u deze vaardigheden hebt verworven, kunt u als afsluitende activiteit bijvoorbeeld een gecontroleerde duik in een zwembad inplannen.

Laat iedere deelneemster een lichamelijk onderzoek bij haar medische zorgverlener ondergaan en een toestemmingsformulier door de ouders of voogd laten ondertekenen voor zij aan de volgende activiteiten deelnemen. Contacteer de plaatselijke winkels met duikmateriaal voor bijkomende informatie. Voor sommige activiteiten zal iedere jongevrouw een duikuitrusting nodig hebben.

  • Inleiding tot diepzeeduiken en snorkelen. Laat een gecertificeerde duikinstructeur van uw kerkelijke unit of gemeenschap aan de hand van afbeeldingen, video’s en verhalen de jongevrouwen een inleiding geven tot diepzeeduiken en snorkelen. Leer over duik- en snorkeluitrustingen. Probeer de uitrusting onder toezicht van de instructeur uit en maak uzelf ermee vertrouwd.
  • Lichamelijke conditie. Stel een plan op voor de lichamelijke conditie van de deelnemers en voorzie een reeks activiteiten waarmee zij hun lichamelijke conditie en hun longcapaciteit verbeteren. Ga als test in kouder water zwemmen en let daarbij op de verandering in de ademhaling.
  • EHBO. Leer EHBO voor duikverwondingen en -noodgevallen aan. Geraak vertrouwd met de duikuitrusting en -noodprocedures.
  • Waterbiotoop. Leer over de plaatselijke waterbiotoop van een nabijgelegen waterbron en ga die verkennen. Leer verschillende soorten vissen, planten en oeverbewoners herkennen.
  • Dienstbetoonproject. Voorzie en doe een dienstbetoonproject: maak op veilige wijze een nabijgelegen rivier, meer, strand of andere plaatselijke waterbron schoon.
  • Duikoefening. Gebruik uw duikuitrusting onder toezicht van een instructeur en oefen voor een korte tijd een duik in een nabijgelegen zwembad.
  • Snorkelen. Ga als u kunt in een nabijgelegen waterbron snorkelen. Tracht de plaatselijke vissen, planten en oeverbewoners te herkennen.
  • Langere duik. U en de jongevrouwen in uw klas kunnen ook jullie duikdiploma behalen en een langere duik in een nabijgelegen waterbron voorzien. Houd wel de mogelijke kosten in gedachten die aan deze activiteit zijn verbonden.

In planner opnemen