Met anderen samenwerken om geschillen te leren oplossen

  • Drie glimlachende jongevrouwen

Doel

Leer hoe u een geschil in uw persoonlijke relaties kunt oplossen.

Omschrijving

Plan een activiteit waar u meer leert over geschillen oplossen. Wellicht kunt u volwassen leiders van uw wijk of ring uitnodigen om van een vraag-en-antwoordpanel deel uit te maken. Laat de jongeren hun vragen opschrijven over hoe zij met verschillende soorten geschillen dienen om te gaan. (Vraag dat zij hun vragen vooraf indienen zodat u kan controleren of ze geschikt zijn om voor de hele groep te stellen.)

U kunt als onderdeel van het forumgesprek bespreken hoe men gedrag herkent dat geschillen veroorzaakt zoals kritiek, een defensieve houding, minachting en teruggetrokken gedrag. Hoe kunt u dergelijk gedrag overwinnen en voor uw gevoelens verantwoordelijk leren worden? U kunt ook activiteiten voorzien waarin u verscheidene tactieken aanleert om geschillen op te lossen, zoals een ‘praatstok’ gebruiken om om de beurt te spreken of elke persoon bij het geschil maar vijf minuten toekennen om te spreken.

U kunt voor deze activiteit begint een lijst maken met mogelijke situaties waarin een geschil kan ontstaan. Schrijf deze situaties op strookjes papier en steek ze in een papieren zak. Deel de jongeren na het forumgesprek op in twee groepen. Laat elke groep een strookje papier trekken en in een rollenspel laten zien hoe zij het geschil zouden oplossen. Vraag aan het einde van de activiteit wat ze te weten zijn gekomen.

In planner opnemen