Kampthemavoorstellingen

  • Jongevrouwen voeren een sketch op

Doel

Schrijf een sketch of kort toneelstukje over uw kampthema.

Omschrijving

Bereid een voorstelling voor over een evangeliebeginsel dat met het kampthema verband houdt. De voorstelling kan een sketch, kort toneelstuk of iets dergelijks zijn. Als uw kampthema bijvoorbeeld de herstelling van het evangelie is, kunt u een toneelstukje over de profeet Joseph Smith of de vroege pioniers schrijven. Jongevrouwen kunnen zich als kerkleden uit de tijd van Joseph en Emma Smith verkleden en vertellen hoe het was een tempel te bouwen of over de vlakten te trekken. U kunt het toneelstuk op het kamp opvoeren, maar ook in uw wijk of ring.

In planner opnemen