Elementaire hygiëne

  • Jongevrouw maakt schoon

Doel

Leer hoe u een kampeerplaats schoon en hygiënisch houdt.

Omschrijving

Organiseer enkele activiteiten waarbij u de fundamentele beginselen van hygiëne buitenshuis leert en houd u aan deze beginselen tijdens uw verblijf in het jongevrouwenkamp. De gezondheid, het gerief en de veiligheid van de jongevrouwen op het kamp worden bevorderd door de kampeerplaats schoon en hygiënisch te houden. U kunt enkele activiteiten houden waarbij u de volgende hygiënerichtlijnen en andere regels voor uw gebied oefent. U kunt bijvoorbeeld een meerdaagse kampeertocht plannen waar de jongevrouwen deze richtlijnen kunnen toepassen. U kunt een van deze activiteiten tijdens de wekelijkse activiteitenavond houden.

  • Stel u op de hoogte van de omgeving van uw kamp. Kampeer niet in de buurt van broedplaatsen van plaaginsecten, zoals bij stilstaande vijvers, moerassen, verwaarloosde latrines of hutten, en stortplaatsen. Stel een plan op om het aantal insecten, knaagdieren en giftige planten in uw kamp beperkt te houden. U kunt ook beter niet kamperen op plekken waar u de natuurlijke vegetatie of waterwegen zou schaden.
  • Bereid koordzeep voor uw kamp voor door een dun touw rond een klein stuk zeep te binden. Hang deze stukken zeep daarna aan een paal bij uw eetplaats, de toiletten en bij elke tent. Zorg er voor dat iedere jongevrouw een flesje desinfecterende handgel heeft. U kunt ook bepaalde delen van uw kampeerplaats als schoonmaakgebieden aanduiden door ze met touw af te bakenen. Als het kampeerterrein nat of modderig is, graaft u een afvoerkanaaltje of strooit u kiezels of houtsnippers om de modderigheid te verminderen.
  • Stel u op de hoogte van het dierlijk leven rond uw kampeerplaats. Zorg ervoor dat u uw voedsel op een veilige locatie of in een bak bewaart als er aaseters zijn (zoals beren of meeuwen). Bewaar geen voedsel bij uw slaapplaats. Let op de voedselgeur die in uw kleding blijft zitten en kleed u om en berg de kleding op of was ze voor u gaat slapen. Bewaar het afval in dichte containers.
  • Stel u op de hoogte van de plaatselijke wetten voor het afval van uw kampeerplaats. Ontdoe u elke dag op een van de twee volgende manieren van uw afval: verbrand het of verwijder het van het terrein en gooi het weg in een afvalcontainer of een vuilnisbak. Op sommige locaties moet u mogelijk beide manieren toepassen. Houd u aan de regels in uw gebied voor het weggooien van afval. Hergebruik zoveel mogelijk voorwerpen.
  • Houd de grond van uw kampeerterrein vrij van voedsel en afval. Controleer of de vuilnisbakken of -zakken schoon en droog zijn. Gebruik rekken, stenen of een andere basis om de bakken van de grond te houden en zo het voedsel of afval tegen mieren en andere insecten te beschermen.
  • Reinig de buitentoiletten elke dag. Leer eventueel een latrine bouwen.

Volg de regels voor het begraven van menselijke ontlasting als u niet in de buurt van een latrine of toilet bent. Blijf zeker zestig meter uit de buurt van elke waterbron of kampeerplaats. Gebruik uw hiel of een stok om een ondiepe kuil te graven. Alle menselijke ontlasting dient in de kuil te verdwijnen. Als u klaar bent, dekt u de kuil met aarde af en verspreidt u de natuurlijke grondbedekking over het gebied.

In planner opnemen