EHBO

 • Een vinger met een pleister

Doel

Leer verschillende soorten verwondingen herkennen en behandelen.

Omschrijving

Vraag een deskundige om u de EHBO-vaardigheden te leren die u verwondingen helpen herkennen, erop reageren en ze behandelen. Die vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid en ze zorgen ervoor dat u adequaat op noodgevallen kunt reageren waar en wanneer die zich ook mogen voordoen. Plan een reeks activiteiten waarbij u deze vaardigheden kunt leren en oefenen. Volg een cursus in EHBO vóór u deelneemt aan een activiteit die meer dan een half uur van een wandelstartpunt of kampeerplaats verwijderd is. U moet mogelijk ook EHBO leren voor noodsituaties die specifiek voor uw gebied zijn. Uw lessen kunnen enkele of al van de volgende onderwerpen behandelen.

Volg de volgende stappen vóór u hulp verleent:

 • Controleer of de situatie veilig is en hoe er hulp kan worden geboden.
 • Bel onmiddellijk of stuur direct iemand om professionele hulp te regelen.
 • Als de situatie veilig is en professionele hulp op komst is, help dan wie hulp nodig heeft.

Levensbedreigende noodgevallen: leer snel EHBO geven als u de volgende symptomen in een slachtoffer herkent.

 • Geen ademhaling
 • Geen hartslag — reanimeer (CPR)
 • Veel bloedverlies
 • Stikken
 • Vergiftiging door voeding of inhaleren
 • Shock
 • Anafylactische shock

Andere verwondingen: leer de volgende verwondingen herkennen en hoe u erop dient te reageren.

 • Dierenbeten
 • Blaren
 • Eerste-, tweede- en derdegraadsverbranding
 • Bevriezing en onderkoeling
 • Snijwonden en schrammen
 • Oogverwondingen
 • Breuken
 • Bevanging door de hitte en hitteberoerte
 • Insectenbeten of -steken
 • Neusbloedingen
 • Steekwonden
 • Vergiftiging van de huid door planten
 • Verzwikte enkel

Verbanden, mitella’s en spalken voor het vervoer van gewonden: leer hoe u gewonden met de volgende methoden kunt vervoeren. U kunt deze technieken in groepjes van drie oefenen waarbij een persoon zich als gewonde voordoet.

 • Wandelondersteuning
 • Dragen met een of twee personen
 • Vier-handen dragen
 • Dragen in een deken
 • Brancards

Reddingen: leer hoe u mensen in de volgende situaties kunt redden. Oefen vaardigheden zoals zwemmen, zodat u zo nodig hulp kunt bieden.

 • Redden: elektrische schok
 • Redden: brand
 • Redden: verdrinking
 • Redden: ijs

In planner opnemen