Doeltreffende activiteiten plannen

Begin met leden van uw quorum of klas in gedachte

President Henry B. Eyring heeft gezegd:

‘Ik weet een goede manier om vast te stellen of een activiteit belangrijk kan zijn voor uw kind. U laat ze een activiteit voorstellen uit een interesse, die volgens hen een gave van God is’ (‘Leer ze tot grote hoogte te reiken’, Liahona, november 2012, pp. 60–67).

Vraag

Vraag de leden van uw quorum of klas om met een gebed in hun hart de onderstaande of soortgelijke vragen te beantwoorden. Dat kunt u doen tijdens de planning met het quorum of de klas, door enquêtes of terwijl het quorum of klassepresidium u bezoekt.

  • Waar gaat je interesse naar uit? Wat vind je leuk om te doen? Waar zou je graag meer over willen ontdekken?
  • Wie wil je worden? Hoe zie je jezelf over vijf, tien of twintig jaar? Wat moet je nu doen om je op de toekomst voor te bereiden?
  • Hoe kun je anderen helpen? Wat zou je aan de buurt waar je woont of aan de hele wereld willen veranderen? Wie heeft jouw nodig? Welke gaven en talenten heeft God je gegeven om anderen te dienen?

Met elkaar overleggen

Bespreek in een quorum- of klassevergadering wat u van de antwoorden van de jongeren op de vragen hebt geleerd. Bedenk onder gebed manieren waarop uw quorum of klas de jongeren in hun behoeften, interesses en doelen kan steunen. Bespreek ook hoe u jongeren in uw gebied kunt helpen die minderactief of geen lid zijn. Richt u bij de planning van de activiteiten op uw doel om de leden van uw klas of quorum te steunen.

Activiteiten plannen

Plan naar aanleiding van de bespreking activiteiten die op de jongeren in uw klas of quorum gericht zijn. Tijdens de bespreking worden er vast veel activiteiten verzonnen. Overige ideeën staan op deze website. Gebruik de ‘planning tool’ om activiteiten te plannen en aan uw jeugdleiders, de jongeren in uw quorum of klas en de ouders van de jongeren door te geven.