Voedselinzameling

  • Eten in blik

Doel

Geef voedsel aan de armen.

Omschrijving

Zamel houdbaar voedsel in en geef het aan de voedselbank of een andere instelling die de armen helpt. Overweeg om contact met die instellingen op te nemen en hun te vragen welk soort voedsel ze goed kunnen gebruiken. Lees en bespreek van tevoren het verhaal uit Matteüs 25:31–45 met de jongeren. Wat kunnen we daaruit over de redenen van dienstbetoon leren? Vraag de jongeren te vertellen hoe ze zich voelen als ze anderen dienen en waarom ze zich zo voelen.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen