Պաշտպանեք արդարությունը

  • Երիտասարդների խումբը կարդում է Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկը:

Նպատակը

Լավացրեք Տիրոջ չափանիշների մասին ձեր հասկացողությունը։

Նկարագրություն

Գրի առեք տարբեր իրավիճակներ որոնց երիտասարդները բախվում են։ Օրինակ, «Դուք գնում եք ընկերոջ տուն և ձեր ընկերները ցանկանում են դիտել ոչ պատշաճ ֆիլմ։ Ի՞նչ կանեք դուք»։ Թղթեր տեղադրեք տարբեր տեղերում կամ Եկեղեցու շինության սենյակներում։ Երիտասարդներին բաժանեք խմբերի և յուրաքանչյուր խմբի ուղարկեք տարբեր ուղություններով։ Յուրաքանչյուր վայրում թող մեկական երիտասարդ կարդա իրավիճակը խմբին։ Ամեն մի երիտասարդին հրավիրեք ուսումնասիրել Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկը, որպեսզի գտնեք այդ իրավիճակը շտկելու պատասխանը։ Որպես խումբ քննարկեք նմանատիպ իրավիճակներ, որոնց երիտասարդները հանդիպել են և թե ինչպես են նրանք որոշել հետևել Տիրոջ չափանիշներին։ Օգտվեք յուրաքանչյուր վայրի թղթից, որտեղ երիտասարդները կարող են կիսվել և գրի առնել մտքեր, թե ինչպես նրանք կարող են վարվել այդ իրավիճակներում։ Այնուհետև փոփոխեք իրավիճակները, որպեսզի բոլոր խմբերը տեսնեն բոլոր իրավիճակները։

Ավելացնել ծրագրին

Կապել այն ամենի հետ, ինչը մենք սովորում ենք

Նյութեր