Գովազդել մեր չափանիշները

  • Համակարգչով աղջիկը

Նպատակը

Հասկանալ և կիսվել Երիտասարդներին զորացնելու համար ձեռնարկի չափանիշները։

Նկարագրություն

Երիտասարդների խմբերը կարող են ստեղծել գովազդային հոլովակներ կամ հայտարարություններ (օրինակ՝ Մորմոնադ կամ մեմե պլակատ, տեսահոլովակ, երգ, և այլն) Երիտասարդներին զորացնելու համար-ում պարունակվող տարբեր թեմաների մասին։Հանձնարարեք նրանց, մնացած երիտասարդների կամ այլոց հետ, կիսվել իրենց ստեղծածով։ Հրավիրեք խմբերին կիսվելու, թե ինչպես են նրանք օրհնվել պատկերված չափանիշներով ապրելու ընթացքում։

Ավելացնել ծրագրին

Կապել այն ամենի հետ, ինչը մենք սովորում ենք

Նյութեր