Քրիստոսի հատկանիշները

  • Հիսուս Քրիստոսը քարոզում է

Նպատակը

Զարգացնել Քրիստոսի հատկանիշները։

Նկարագրություն

Երիտասարդներին հանձնարարեք լրացնել Քարոզիր իմ ավետարանը գրքի 126-րդ էջի հատկանիշների մասը։ Երիտասարդները կարող են նշել այն հատկանիշները, որոնք նրանք կցանկանային բարելավել իրենց կյանքում։ Երիտասարդներին հանձնարարեք ստեծել ծրագիր, ըստ որի նրանք կզարգացնեն իրենց ընտրած հատկանիշը, այդ թվում՝ երկարաժամկետ նպատակ և նպատակին հասնելու կանոնավոր պրակտիկ փորձեր։ Երիտասարդնեը կարող են ստեղծել աղյուսակներ, որոնք կօգնեն նրանց հետևել փորձերի ընթացքը։ Ավելի ուշ հանդիպեք միմյանց առաջընթացի մասին հաշվետվություն ներկայացնելու համար։

Ավելացնել ծրագրին

Կապել այն ամենի հետ, ինչը մենք սովորում ենք

Նյութեր