Hoe de kerk tegen emotionele gezondheid aankijkt

  • Een meisje klimt in een boom

Doel

Leer de normen van de Heer wat de zorg voor onze emotionele gezondheid betreft en ontdek waarom dat belangrijk is.

Omschrijving

Lees op p. 25 van Voor de kracht van de jeugd over emotionele gezondheid. Vraag de jongeren wat ze dagelijks aan hun emotionele gezondheid doen en waarom de Heer dat belangrijk vindt. Vraag iemand die professionele begeleiding aan mensen met emotionele problemen heeft gegeven om de jongeren toe te spreken (dat mag iemand zijn die voor LDS Family Services werkt of die zij hebben aanbevolen). Nodig de bisschop ook uit om te bespreken hoe we dankzij de verzoening en door de Geest van de Heer gelukkig kunnen zijn.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen