Mensen uit een andere cultuur onderrichten.

  • Zendingsechtpaar

Doel

Leer het evangelie aan mensen van een andere cultuur en achtergrond onderrichten.

Omschrijving

Vraag teruggekeerde zendelingen die in verschillende plaatsen in de wereld zijn geweest om met de jongeren over hun zending te praten. Ieder van hen zou informatiebronnen over de cultuur en geloofsrichting in een bepaald gebied op een tafel kunnen leggen, foto’s en souvenirs tonen of hen een hapje buitenlands eten laten proeven. Bespreek hoe de cultuur en geloofsrichting van de mensen op hun zending hun evangelieonderricht hebben beïnvloed. De jongeren mogen zich in groepen opdelen en van de ene naar de andere presentatie van een teruggekeerde zendeling lopen.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen