Studeren zoals de zendelingen

Doel

Gebruik zendingsmateriaal om evangeliestudiegewoonten te verbeteren.

Omschrijving

Laat de jongeren tweetallen maken en laat elk tweetal een hoofdstuk uit de Schriften bestuderen. Laat hen hun hoofdstuk bestuderen aan de hand van de richtlijnen op pp. 17–18 van Predik mijn evangelie (bidden, met een oprechte bedoeling studeren, naar de Geest luisteren, het geleerde toepassen) en daarna een les aan een ander tweetal of de hele groep geven over wat ze geleerd hebben. U kunt de jongeren vragen om die richtlijnen op hun persoonlijke schriftstudie toe te passen.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen