Mijn onderwijsvaardigheden verbeteren

  • Youth and leaders

Doel

Leer onderwijsbasistechnieken en oefen daarin door anderen te instrueren.

Omschrijving

Hang voordat de activiteit begint vragen op als: Hoe moet ik uit de Schriften onderwijzen? Welke vragen zijn doeltreffend? Hoe kan ik beter naar de leerlingen luisteren? Hoe speel ik tijdens de les op de behoeften van mijn onderzoekers in? Hoe kan ik mensen hulp bieden, zodat zij hun bezwaren laten varen? (Zie Predik mijn evangelie, hoofdstuk 10)

Laat de jongeren kiezen welke van deze vaardigheden ze willen verbeteren. Verdeel hen in tweetallen aan de hand van welke ze gekozen hebben. Daarna mag elk tweetal hun vaardigheid uit Predik mijn evangelie bestuderen, voorbereiden en aan de hele groep presenteren. Spoor hen aan om de vaardigheid te omschrijven, te laten zien hoe het werkt en anderen gedurende hun presentatie te laten oefenen

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen