Een boek-van-mormon weggeven

  • Een jongeman studeert

Doel

Raak bij het zendingswerk betrokken door te bedenken aan wie je een boek-van-mormon weg kunt geven.

Omschrijving

Geef de jongeren exemplaren van de uitgave van het Boek van Mormon die de zendelingen met zich meedragen. Vraag hun om hun getuigenis in de binnenzijde vooromslag te schrijven en enkele lievelingsteksten te markeren. U kunt de voltijdzendelingen vragen welke teksten u nog meer kunt markeren. Laat hen oefenen met uitleg over het Boek van Mormon geven aan iemand die er nog nooit in gelezen heeft (geef hun voorbeelden of laat hen elkaar voorbeelden geven). Vraag ze om hun exemplaar van het Boek van Mormon aan een niet-lid te geven en tot diegene te getuigen dat het Boek van Mormon waar is. Vraag de jongeren op een latere activiteit te vertellen hoe het ging.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen