Rondleidingen door het kerkgebouw

  • Zendelingen begroeten een groep mensen

Doel

Geef samen met de zendelingen rondleidingen door het kerkgebouw bij jou in de buurt.

Omschrijving

Plan een activiteit met de zendelingen waarbij je minderactieve leden en vrienden die geen lid zijn uitnodigt voor een rondleiding door het kerkgebouw. De zendelingen hebben de leiding bij de rondleiding. Een rondleiding begint vaak in de hal, waar de deelnemers zich verzamelen voor een openingsgebed. Daarna nemen de zendelingen de groep mee naar de doopvont (als er een in het kerkgebouw is) en leggen ze de noodzaak van de verzoening van Jezus Christus uit. Ze kunnen eventueel stilstaan bij de kunstreproducties in het gebouw en aan de hand daarvan iets over het herstelde evangelie vertellen. Rondleidingen eindigen doorgaans in de kapel bij de avondmaalstafel. Daar geven de zendelingen uitleg over het avondmaal en waarom we verbonden met God sluiten en hernieuwen. Afhankelijk van de influisteringen van de Geest en de omstandigheden van de rondleiding kunnen de zendelingen mensen uitnodigen om meer over het evangelie te weten te komen, een kerkdienst bij te wonen of zich te laten dopen.

Gedurende de rondleiding zul je gevraagd worden om van evangeliebeginselen te getuigen. Je kunt je op deze ervaring voorbereiden door onderwerpen te bestuderen zoals de verzoening van Jezus Christus, de herstelling van het evangelie, het avondmaal en de doop. Je zou de zendelingen ook kunnen vragen om jou eerst een rondleiding te geven voordat je anderen uitnodigt om mee te doen.

In planner opnemen