Het Boek van Mormon tot leven brengen

  • Two girls reading the Book of Mormon

Doel

Leer met iemand in het Boek van Mormon lezen die moeite heeft om het te begrijpen.

Omschrijving

Laat alle jongeren aan iemand denken die moeite heeft met het Boek van Mormon begrijpen en met wie ze erin kunnen lezen (zoals een broertje of zusje of een vriend(in) die er nog nooit in gelezen heeft). Laat hen er elke week op een bepaalde tijd samen in lezen. Geef de jongeren de tijd om in tweetallen te oefenen ter voorbereiding op deze activiteit. Begeleid hen in een rollenspel dat ze spelen om de verhaallijn, moeilijke woorden en zinsneden en leerstellige waarheden in de verzen die ze lezen beter te begrijpen (zie Predik mijn evangelie, pp. 110–111). Moedig hen aan om dat ook te doen met de persoon die ze in gedachte hebben.

Als de jongeren dat een maand lang hebben gedaan, roept u hen bijeen en laat u hen bespreken wat ze ervan geleerd hebben en hoe ze beter voorbereid kunnen zijn om anderen uitleg over het Boek van Mormon te geven.

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen