Muziek en dans uit het verleden

  • Cultural dancers

Doel

Kom meer over voorouders te weten door de dans en muziek uit de tijd van vóór de geboorte van de jongeren aan te leren.

Omschrijving

Help de jongeren een historische tijd kiezen die ze interessant vinden (bijvoorbeeld de jaren twintig, veertig of zeventig). Laat alle quorums, klassen of groepen een bekend lied of populaire dans uit die tijd aanleren, en het voor de leden van uw wijk of gemeente of voor bejaarden uit de buurt opvoeren. Overweeg om hun kostuums, een decor en rekwisieten uit die tijd mee te geven. Vertel hun dat de stijl en interesse van de wereld verandert, maar dat de normen van de Heer niet veranderen. Laat de jongeren bespreken hoe ze in de wereld van tegenwoordig met plezier kunnen dansen terwijl ze zich aan de normen van de Heer houden (zie Voor de kracht van de jeugd, ‘Muziek en dans’).

In planner opnemen

Leg verband met wat we leren

Informatiebronnen