Filmfestival

Doel

Leer iets over verhalen vertellen door een video te maken.

Omschrijving

Vraag iemand om de jongeren te leren hoe ze met videoapparatuur een verhaal filmen. Geef groepen jongeren enkele weken om een korte video over een verhaal uit de Liahona, de Schriften, de kerkgeschiedenis of hun eigen leven te maken. Kom weer bij elkaar om gezellig naar de video’s te kijken. Overweeg om het gedeelte ‘Amusement en zijn vormen’ van Voor de kracht van de jeugd door te nemen als onderdeel van de activiteit.

In planner opnemen